ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Kontrola zacházení s návykovými látkami v lékárnách v roce 2014

Hodnocení činnosti odboru lékárenství a distribuce - kontroly lékáren.    

 

Sankce - rok 2015

 

Sankce - rok 2015

 

Sankce - rok 2015

 

Informace o odcizení léčivých přípravků

SÚKL upozorňuje na odcizení zásilky léčivého přípravku Sildaristo 100 mg obsahujícího léčivou látku sildenafil.  

 

Kontroly zacházení s léčivými přípravky v zařízeních poskytujících zdravotní péči v roce 2014

Hodnocení činností odboru lékárenství a distribuce - kontroly poskytovatelů zdravotních služeb.  

 

Kontrola prodejců vyhrazených léčivých přípravků

Hodnocení činností odboru lékárenství a distribuce - kontroly prodejců vyhrazených léčivých přípravků.  

 

Leden 2015

Informace o závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv, padělcích, nelegálních přípravcích a zdravotnických prostředcích.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 6.2.2015 (3)

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku Donepezil Mylan 10 mg, por.tbl.dis. až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 6.2.2015 (2) - aktualizace

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku Trimetazidin Mylan 35 mg, por.tbl.pro. až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 6.2.2015

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku Portora 35 mg tablety s prodlouženým uvolňováním, por.tbl.pro. až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Informace o distribuci léčiv lékárnám, jiným zdravotnickým zařízením a prodejcům vyhrazených léčiv

Předmětem hlášení distributorů jsou dodávky léčivých přípravků do lékáren, jiných zdravotnických zařízení, a pokud jde o vyhrazená léčiva, i prodejcům vyhrazených léčiv, dále dodávky humánních léčiv veterinárním lékařům oprávněným vykonávat odbornou činnost, které SÚKL na základě pokynu DIS-13, aktuální verze, v rámci monitorování dodávek léčivých přípravků rovněž sleduje. Do hlášení jsou zahrnuty dodávky léčiv mimo ČR, vč. vzájemného obchodování se zahraničními distributory. A data dále zahrnují i informace o specifických léčebných programech.  

 

Informace získané z hlášení lékáren o vydaných léčivých přípravcích

Informace získané z hlášení o vydaných léčivých přípravcích od provozovatelů oprávněných k výdeji  v 4. čtvrtletí 2014.