ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Žádost o poskytnutí informací ze dne 22. 4. 2015 – doplnění žádosti ze dne 27. 3. 2015

Poskytnutí informací týkajících se doplnění v odpovědi na žádost ze dne 27. 3. 2015 citovaných odkazů zejména na str. 5, 6 a 7 v českém jazyce, s odkazem na Správní řád v platném znění a také na zákon o Státním jazyce české republiky, který v v ustanovení § 2 odst. 1 uvádí, cituji: "Všechny státní instituce a státem zřízená či provozovaná zařízení, jakož i samosprávné orgány všech stupňů jsou povinny užívat ve vnějším i vnitřním úředním styku státní jazyk.".  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 20. 4. 2015 (2)

Poskytnutí datových výstupů z hlášení LEK-13 a DIS-13 v členění na okresy na měsíční bázi.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 20. 4. 2015 (1)

Poskytnutí informací týkající se konkrétních služeb nabízených na internetu, ve kterých je nabízeno doručení léků na recept domů.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 19. 4. 2015

Poskytnutí níže uvedených informací týkajícíh se nákupu a veřejných zakázek:  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 15. 4. 2015 (2)

Poskytnutí níže uvedených informací týkajících se počtu e-recptů:  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 15. 4. 2015 (1)

Poskytnutí informace, zda byly od doby uvedení na trh léčivého přípravku TRIPLIXAM do 14. 4. 2015 hlášeny nějaké nežádoucí účinky, uvedení četnosti hlášení a o jaké nežádoucí účinky se jednalo.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 2. 4. 2015

Poskytnutí zápisů z jednání, na kterých proběhla diskuse o schválení očkovacích léčiv pro povinné pravidelné očkování dětí, jmenovitě hexavalentní vakcína Infanrix Hexa, a trivalentní vakcína Priorix.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 27. 3. 2015 (2)

Poskytnutí níže uvedených rozhodnutí vydaných Ústavem identifikovaných spisovou značkou sukls30274/2015, sukls30305/2015, sukls30266/2015, sukls192319/2014, sukls192146/2014, sukls192127/2014, sukls192325/2014.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 25. 3. 2015

Poskytnutí níže uvedených informací týkajících se rozhodnutí Ústavu ve věci  stanovení cen anebo úhrad léčivých přípravků vydaných v letech 2008 - 2012:  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 24. 3. 2015 (2)

Poskytnutí níže uvedených informací týkajících se "produktů cannabis".  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 24. 3. 2015 (1)

Poskytnutí opisu(ů) „Oznámení o plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců“ zaměstnavatele podle § 83 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti za rok 2014.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 16. 3. 2015

Poskytnutí informací týkajících se sdělení celkových částek, jež byly fakturovány na základě plnění ze smluv, uzavřených mezi Ústavem a    

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 2. 3. 2015

Poskytnutí kódu dle mezinárodní klasifikace nemocí a diagnózy podle jednotlivých použití neregistrovaného léčivého přípravku 99mTc-TEKTROTYD v roce 2014 dle podaných hlášení UST-11 verze 4 Formulář oznámení o použití neregistrovaného léčivého přípravku.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 27. 2. 2015

Poskytnutí informací, týkající se registrace a notifikace zdravotnických prostředků, které si nyní již prodávají , a distributorů Ústavem dle nového zákona o zdravotnických prostředcích, způsobu registrace a platbě za registraci.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 26. 2. 2015

Poskytnutí všech pravomocných rozhodnutí Ústavu o uložení sankce za spáchání správního deliktu porušením zákona č.40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, která nabyla právní moci od července 2014 do dnešního dne.