ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Do 31. 12. 2014

 

Do 31. 12. 2014

 

2015

 

Návod na vyplnění výročních zpráv

Na stránkách SÚKL ve složce hemovigilance/zasílání výročních zpráv byl zveřejněn návod, jak vyplnit výroční zprávu o závažných nežádoucích reakcích a výroční zprávu o závažných nežádoucích událostech. https://www.sukl.cz/zdravotnicka-zarizeni/zasilani-vyrocnich-zprav  

 

Věstník SÚKL 1/2016

Věstník SÚKL 1/2016 zveřejněn 21. 1. 2016  

 

Věstník SÚKL 2016

 

Sankce - rok 2016

 

Sankce - rok 2016

 

Sankce - rok 2016

 

Informace o pozastavení povolení k distribuci léčivých přípravků - P & F medical care s.r.o.

SÚKL informuje o pozastavení činnosti distributora léčiv P & F medical care s.r.o.  

 

Návrh Seznamu k 20.1.2016

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.1.2016. Seznam zohledňuje Cenový předpis MZ 1/2013/FAR a Cenové rozhodnutí 1/13-FAR, které vstoupilo v platnost od 1.1.2013. U léčivých přípravků zohledňuje 10% výši DPH, u potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) zohledňuje 10% nebo 15% výši DPH.  PZLÚ, které spadají pod kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zároveň odpovídají slovnímu popisu uvedenému v této příloze, jsou zařazeny do 10% sazby DPH. PZLÚ, které nelze zařadit pod žádný kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jsou zařazeny do 15% sazby DPH.    

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Coveram 5mg/5mg Tablets

SÚKL obdržel od irské regulační autority informaci o výskytu padělku léčivého přípravku Coveram 5 mg/5 mg tablets.  

 

Informace o postupu a činnostech v souvislosti se zavedením loga EU

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) informuje o postupu a činnostech v souvislosti se zavedením loga označujícího osoby nabízející léčivé přípravky k prodeji veřejnosti na dálku.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 21. 12. 2015

Poskytnutí plného znění usnesení Městského soudu v Praze zde dne 11. 12. 2015, na základě kterého se musí SÚKL zdržet užití SW aplikace eRecept (ERP) - Centrální úložiště elektronických receptů.