ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Sdělení SÚKL ze dne 26. 2. 2016

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku  MORPHIN BIOTIKA 1%, INJ SOL až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Fusafungin (Bioparox) – aktuální situace

SÚKL informuje o aktuální situaci v případě doporučení výboru PRAC ke zrušení registrace u léčivých přípravků s obsahem fusafunginu.  

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Dysport 500 IU

SÚKL obdržel od italské regulační autority informaci o výskytu padělku léčivého přípravku Dysport 500 IU, inj. plv. sol.  

 

2016

Souhrnné informace o dodávkách léčivých přípravků distributorům a provozovatelům oprávněným k výdeji v ČR a v zahraničí.  

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Vaccin amaril stabilisé

SÚKL obdržel od Ministerstva zdravotnictví ČR informaci o výskytu padělku léčivého přípravku Vaccin amaril stabilisé.  

 

Věstník SÚKL 2/2016

Věstník SÚKL 2/2016 zveřejněn 22. 2. 2016  

 

Rok 2015

 

Návrh Seznamu k 20.2.2016

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.2.2016. Seznam zohledňuje Cenový předpis MZ 1/2013/FAR a Cenové rozhodnutí 1/13-FAR, které vstoupilo v platnost od 1.1.2013. U léčivých přípravků zohledňuje 10% výši DPH, u potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) zohledňuje 10% nebo 15% výši DPH.  PZLÚ, které spadají pod kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zároveň odpovídají slovnímu popisu uvedenému v této příloze, jsou zařazeny do 10% sazby DPH. PZLÚ, které nelze zařadit pod žádný kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jsou zařazeny do 15% sazby DPH.    

 

Kontrola distribuce v roce 2015

Hodnocení činnosti odboru lékárenství a distribuce - kontroly distribuce.  

 

Kontrola zacházení s léčivými přípravky u poskytovatelů zdravotních služeb v roce 2015

Hodnocení činností odboru lékárenství a distribuce - kontroly poskytovatelů zdravotních služeb.  

 

Kontrola lékáren v roce 2015

Hodnocení činnosti odboru lékárenství a distribuce – kontroly lékáren.  

 

Informace o použití neregistrovaných léčivých přípravků v roce 2016

Informace o použití neregistrovaných léčivých přípravků v roce 2016  

 

Cenové kontroly lékáren a distributorů

Hodnocení činností odboru lékárenství a distribuce – cenové kontroly.  

 

Kontrola podle zákona o veřejném zdravotním pojištění

SÚKL informuje o plnění povinností lékáren při výdeji léčivých přípravků vyplývajících z § 32 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.  

 

Fusafungin (Bioparox) – doporučeno zrušení registrace

Výbor PRAC Evropské agentury pro léčivé přípravky na svém únorovém jednání doporučil zrušení registrace léčivých přípravků s obsahem fusafunginu.