ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

FI březen 2016

Farmakoterapeutické informace 3/2016  

 

Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 1.3.2016

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované v období 08/2015 - 01/2016).  

 

Jednání CHMP 22. - 25. února 2016

Důležité body z jednání Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) 22. - 25. února 2016  

 

Jednání CHMP 25. - 28. ledna 2016

Důležité body z jednání Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) 25. - 28. ledna 2016  

 

2016

 

Jednání CHMP 14. - 17. prosince 2015

Důležité body z jednání Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) 14. - 17. prosince 2015  

 

Jednání CHMP 16. - 19. listopadu 2015

Důležité body z jednání Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) 16. - 19. listopadu 2015  

 

Jednání CHMP 19. - 22. října 2015

Důležité body z jednání Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) 19. - 22. října 2015  

 

Sdělení SÚKL ze dne 29.2.2016

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku  PRAMIPEXOL STADA 0,18 mg TABLETY, POR TBL NOB 100x0,18 mg  až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.3.2016

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").    

 

Sdělení SÚKL ze dne 26. 2. 2016

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku  MORPHIN BIOTIKA 1%, INJ SOL až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Fusafungin (Bioparox) – aktuální situace

SÚKL informuje o aktuální situaci v případě doporučení výboru PRAC ke zrušení registrace u léčivých přípravků s obsahem fusafunginu.  

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Dysport 500 IU

SÚKL obdržel od italské regulační autority informaci o výskytu padělku léčivého přípravku Dysport 500 IU, inj. plv. sol.  

 

2016

Souhrnné informace o dodávkách léčivých přípravků distributorům a provozovatelům oprávněným k výdeji v ČR a v zahraničí.