ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Combigan

SÚKL obdržel od irské regulační autority informaci o výskytu padělku léčivého přípravku Combigan, 2 mg/ml+ 5mg/ml, oph. gtt. sol.  

 

Únor 2016

Informace o závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv, padělcích a nelegálních přípravcích  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 9. 2. 2016

Žádost o poskytnutí informací ohledně nedostupnosti FRAMYKOIN a BACTROBAN:  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 3. 2. 2016

Poskytnutí informací týkající se PIP implantátů, které byly distribuovány ze strany francouzské firmy na území ČR a následně voperovávány pacientkám.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 25. 1. 2016

Žádost o poskytnutí informací k akci „UPDATE“:  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 5. 1. 2016 (2)

Žádost o poskytnutí textů rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv vydaných v oblasti dozoru dle zákona o veřejném zdravotním pojištění za rok 2015.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 5. 1. 2016 (1)

Žádost o poskytnutí textů rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv vydaných v oblasti regulace reklamy za rok 2015 .  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 5. 1. 2016 (3)

Žádost o zaslání textů rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv vydaných v oblasti dozoru dle zákona o lidských tkáních a buňkách za rok 2015.  

 

Tysabri - nová doporučení k omezení rizik infekce PML

SÚKL informuje o nových doporučeních, která mohou dopomoci k časné detekci infekce PML a zlepšit výsledný stav pacienta.  

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku HARVONI 90 MG/400 MG

SÚKL obdržel od izraelské regulační autority informaci o výskytu padělku léčivého přípravku HARVONI 90 MG/400 MG, POR TBL FLM 28.  

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku BICNU

SÚKL obdržel od izraelské regulační autority informaci o výskytu padělku léčivého přípravku BICNU (STERILE CARMUSTINE/BCNU/), INJ PSO LQF 1X100MG+SO .  

 

Oprava Seznamu cen a úhrad LP/PZLÚ k 3.3.2016

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").    

 

Upozornění provozovatelům ve věci výdeje nebo prodeje léčivých přípravků prostřednictvím lékárenských prodejních automatů.

Státní ústav pro kontrolu léčiv upozorňuje provozovatele lékáren a prodejce vyhrazených léčivých přípravků v souvislosti s nabídkou na pořizování lékárenských prodejních automatů na povinnosti vyplývající ze zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“) a jeho prováděcích předpisů.  

 

Aktualizace informací o přípravku u přípravků obsahujících léčivou látku verapamil

Upozornění držitelů rozhodnutí o registraci na nezbytnost aktualizace informací o přípravku u léčivých přípravků obsahujících léčivou látku verapamil v souladu se zprávou ze zasedání koordinační skupiny CMDh konaném ve dnech 25. - 27. ledna 2016.