ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Dokumentace k žádostem o národní registrace léčivých přípravků

SÚKL upozorňuje na jazyk předkládané dokumentace k žádostem o národní registrace v případě plánovaného následného podání žádosti o vedení procedury vzájemného uznávání s ČR jako referenčním členským státem.  

 

Povolené souběžné dovozy

 

Zrušené registrace

 

Sdělení SÚKL ze dne 3.2.2015

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Medracet 37,5 mg/325 mg až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Přehled kontrol enforcementu za rok 2014

Oddělení právní podpory a enforcementu v souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád) zveřejňuje obecné informace o výsledcích kontrol provedených dle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, ve spolupráci s Celní správou a Policií ČR na tržnicích.  

 

FI únor 2015

Farmakoterapeutické informace 2/2015  

 

Sdělení SÚKL ze dne 30.1.2015 (2)

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Orlistat Teva 60mg, por. cps. dur., až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 30.1.2015

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Artizia 0,075mg/0,020mg obalené tablety až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Kontrolní činnost

Oddělení dozoru nad reklamou v souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád) zveřejňuje obecné informace o výsledcích kontrol dle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o regulaci reklamy“) a zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) (dále jen „zákon o léčivech“).  

 

Rok 2014