ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

sukls109166/2024

 

sukls115782/2024

 

Pozastavení registrace léčivých přípravků držitele rozhodnutí o registraci Auxilto Healthcare s.r.o.

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o pozastavení registrace léčivých přípravků držitele rozhodnutí o registraci Auxilto Healthcare s.r.o.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 7.5.2024

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží přípravku Methylrosanilinii chloridi solutio 0,5% FAGRON až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Duben 2024

Informace o závadách v jakosti, opatřeních z registračních důvodů a nežádoucích účincích léčiv, padělcích a nelegálních přípravcích.  

 

Alkeran 50 mg prášek a rozpouštědlo pro injekční/infuzní roztok - přerušení dodávek

Upozornění držitele rozhodnutí o registraci ohledně přerušení dodávek léčivého přípravku Alkeran 50 mg prášek a rozpouštědlo pro injekční/infuzní roztok.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 18. 4. 2024

Ústav obdržel žádost o informace týkající se upřesnění již dříve poskytnutých informací týkající se hlášení podezření na nežádoucí účinky.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 8. 4. 2024

Ústav obdržel žádost o informace týkající se možností vakcinace ve vybrané pediatrické skupině.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 7. 2. 2024

Ústav obdržel žádost o informace v souvislosti s rozhodnutím Ústavu ve věci sp. zn. sukls263011/2022.  

 

Sankce - rok 2024

 

Rozhodnutí EK/Dohoda CMDh k výsledkům PSUSA - 2024

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje držitele rozhodnutí o registraci o vydání nového prováděcího rozhodnutí Evropské komise/nové dohody CMDh k výsledkům jednotného hodnocení PSUR (PSUSA), jež je třeba ve stanovených termínech implementovat.  

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Opdivo

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Opdivo, 100 mg, inf/inj sol. 1  

 

Reakce SÚKL k tématu výroby prostředků na zakázku v zubních laboratořích a výrokům proneseným v pořadu „Co na to vaše peněženka?“ s hostem doc. MUDr. Romanem Šmuclerem, CSc.

Vyjádření Státního ústavu pro kontrolu léčiv k vyznění reportáže CNN Prima NEWS odvysílané dne 28.4.2024 v hlavních večerních zprávách k tématu výroby prostředků na zakázku v zubních laboratořích a výrokům proneseným v pořadu „Co na to vaše peněženka?“ s hostem doc. MUDr. Romanem Šmuclerem, CSc. odvysílaném dne 29. dubna 2024 na cnn.iprima.cz k témuž tématu.  

 

MUDr. Tomáš Boráň byl jmenován ředitelem Státního ústavu pro kontrolu léčiv

Ředitelem Státního ústavu pro kontrolu léčiv se 1. května 2024 stal MUDr. Tomáš Boráň. Na základě výsledků výběrového řízení ho do této funkce vybral ministr zdravotnictví prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR.