ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Sdělení SÚKL ze dne 28.4.2017 (3)

SÚKL informuje o pozastavení distribuce, výdeje a léčebného použití uvedené šarže léčivého přípravku Actilyse, 1 mg/ml inj./inf. pso. lqf., 1+1x20ml+kan.  

 

Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 1.5.2017

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované v období 10/2016 - 03/2017).  

 

Sdělení SÚKL ze dne 28.4.2017 (2)

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Fenistil, por. gtt. sol. 1x20mlx1mg/ml až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 28.4.2017 (1)

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivých přípravků Emerade 150 mikrogramů a Emerade 300 mikrogramů, inj. sol. pep. až z úrovně zdravotnických zařízení  

 

Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.5.2017

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").    

 

Seminář 9 - Sekce cenové a úhradové regulace

Téma: Podobné přípravky, farmakoekonomické analýzy a hranice ochoty platit  

 

Informace získané z hlášení lékáren o vydaných léčivých přípravcích

Informace získané z hlášení o vydaných léčivých přípravcích od provozovatelů oprávněných k výdeji  v 1. čtvrtletí 2017.  

 

Informace o distribuci léčiv lékárnám, jiným zdravotnickým zařízením a prodejcům vyhrazených léčiv

Předmětem hlášení distributorů jsou dodávky léčivých přípravků do lékáren, jiných zdravotnických zařízení, a pokud jde o vyhrazená léčiva, i prodejcům vyhrazených léčiv, dále dodávky humánních léčiv veterinárním lékařům oprávněným vykonávat odbornou činnost, které SÚKL na základě pokynu DIS-13, aktuální verze, v rámci monitorování dodávek léčivých přípravků rovněž sleduje. Do hlášení jsou zahrnuty dodávky léčiv mimo ČR, vč. vzájemného obchodování se zahraničními distributory. A data dále zahrnují i informace o specifických léčebných programech.  

 

Rok 2017

 

Rok 2017

 

Sdělení SÚKL ze dne 26.4.2017 (2)

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivých přípravků NANO-ALBUMON KIT, 1MG RAD KIT 3, SENTI-SCINT KIT, 1MG RAD KIT 3 a MACRO-ALBUMON KIT, 2MG RAD KIT 6 až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Informace o odcizení léčivého přípravku Xarelto 20 mg v Polsku - aktualizace

SÚKL upozorňuje na odcizení léčivého přípravku Xarelto 20 mg, 14 tablet  

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Shire Human Albumin 20%

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Shire Human Albumin 20%  

 

Sdělení SÚKL ze dne 26.4.2017

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Vasocardin 100, 100 mg, tbl., nob. 50 až z úrovně zdravotnických zařízení.