ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Sdělení SÚKL ze dne 5. 5. 2017

SÚKL informuje o pozastavení  distribuce, výdeje a léčebného používání uvedené šarže léčivého přípravku Solu-Medrol 62,5 mg/ml 62,5mg/ml inj. pso. lqf. 250mg+4ml  

 

Duben 2017

Informace o závadách v jakosti, opatřeních z registračních důvodů a nežádoucích účincích léčiv, padělcích a nelegálních přípravcích  

 

Změna výdeje léčivého přípravku ADIPEX RETARD a ELVANSE

SÚKL upozorňuje na změnu výdeje léčivého přípravku ADIPEX RETARD a ELVANSE v souvislosti s novelizací nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek.  

 

Aktualizace informací o přípravku u přípravků obsahujících kortikosteroidy

Upozornění držitelů rozhodnutí o registraci na nezbytnost aktualizace informací o přípravku u léčivých přípravků obsahujících kortikosteroidy v souladu se zprávou ze zasedání koordinační skupiny CMDh konaného ve dnech 18. - 19. dubna 2017. Tato zpráva doplňuje zprávu ze zasedání koordinační skupiny CMDh konaného ve dnech 23. - 25. ledna 2017.  

 

SÚKL kontroluje Braillovo písmo na obalech léčivých přípravků

SÚKL informuje o kontrolách Braillova písma na obalech léčivých přípravků  

 

FI květen 2017

Farmakoterapeutické informace 5/2017  

 

Sdělení SÚKL ze dne 3.5.2017

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Concor Combi 5 mg/10 mg, 5mg/10mg tbl. nob. 30 až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Nabídky nepotřebného majetku státním organizacím

Nabídky nepotřebného majetku  

 

Nabídky nepotřebného majetku k prodeji nestátním právnickým a fyzickým osobám

Nabídky nepotřebného majetku, o které neprojevily zájem jiné organizační složky státu, ani státní organizace, k prodeji nestátním právnickým osobám a fyzickým osobám v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupováním v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 2.5.2017

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivých přípravků EpiPen 300 mikrogramů 300mcg inj. sol. pep. 1x0,3ml, EpiPen 300 mikrogramů 300mcg inj. sol. pep. 2x0,3ml, EpiPen Jr. 150 mikrogramů 150mcg inj. sol. pep. 1x0,3ml a EpiPen Jr. 150 mikrogramů 150mcg inj. sol. pep. 2x0,3ml až z úrovně pacientů.