ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Seminář 10 – Odbor inspekční (Oddělení dohledu nad zpracováním biologických materiálů)

Téma: Lidské tkáně a buňky - ASISTOVANÁ REPRODUKCE   - nové legislativní požadavky na kódování lidských tkání a buněk a dovozy ze třetích zemí, jak postupovat a jak splnit nové požadavky; stručná informace o novém pokynu VYR-42.  

 

Návrh Seznamu k 20.5.2017

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.5.2017. Seznam zohledňuje Cenový předpis MZ 1/2013/FAR a Cenové rozhodnutí 1/13-FAR, které vstoupilo v platnost od 1.1.2013. U léčivých přípravků zohledňuje 10% výši DPH, u potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) zohledňuje 10% nebo 15% výši DPH.  PZLÚ, které spadají pod kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zároveň odpovídají slovnímu popisu uvedenému v této příloze, jsou zařazeny do 10% sazby DPH. PZLÚ, které nelze zařadit pod žádný kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jsou zařazeny do 15% sazby DPH.    

 

Sdělení SÚKL ze dne 18.5.2017

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Valproat Chrono Sandoz 500mg, tbl. pro. 90 až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Reakce SÚKL na článek MF Dnes "Nemoc počká"

SÚKL reaguje na článek MF Dnes ze dne 17. 5. 2017 "Nemoc počká" redaktorky Ivy Bezděkové, která uvádí zavádějící informace a plete si základní pojmy.  

 

Prezentace k semináři 9 - Sekce cenové a úhradové regulace

Téma: Podobné přípravky, farmakoekonomické analýzy a hranice ochoty platit  

 

Informace pro předkladatele specifických léčebných programů – léčivý přípravek obsahující léčivou látku CYTARABINE s prodlouženým účinkem k intrathekálnímu podání

SÚKL vyzývá zájemce k předložení návrhu specifického léčebného programu na léčivý přípravek obsahující léčivou látku CYTARABINE ve formě koncentrátu vhodnému k intrathekálnímu podání s prodlouženým účinkem určený k léčbě lymfomatózní meningitidy.  

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Nabota inj.

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Nabota inj.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 12. 5. 2017

SÚKL informuje o uvolnění uvedené šarže léčivého přípravku Actilyse, 1 mg/ml inj./inf. pso. lqf., 1+1x20ml+kan. k distribuci, výdeji a léčebnému použití.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 11.5.2017

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Bigital, 5mg/5mg tbl. nob. 90 a Bigital, 5mg/10mg tbl. nob. 90 až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 10. 5. 2017

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivých přípravků Conoxia medicinální plyn, stlačený, 100% gas. crs. 2l/400l V a Conoxia medicinální plyn, stlačený, 100% gas. crs. 10l/2200l V až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 9. 5. 2017

SÚKL informuje o pozastavení distribuce, výdeje a léčebného používání uvedených šarží léčivého přípravku Bleomedac 15000IU inj. plv. sol. 1x10ml.  

 

Sankce - rok 2017

 

Sdělení SÚKL ze dne 5. 5. 2017

SÚKL informuje o pozastavení  distribuce, výdeje a léčebného používání uvedené šarže léčivého přípravku Solu-Medrol 62,5 mg/ml 62,5mg/ml inj. pso. lqf. 250mg+4ml  

 

Duben 2017

Informace o závadách v jakosti, opatřeních z registračních důvodů a nežádoucích účincích léčiv, padělcích a nelegálních přípravcích