ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Žádost o poskytnutí informací ze dne 13. 3. 2017

Žádost o poskytnutí informací, které souvisejí s klinickou studií fáze I/II, jejímž sponzorem byla BIOinova s.r.o. a zkoušejícím pracovištěm Neurologická klinika FN Motol.   

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 16. 3. 2017

Žádost o poskytnutí textu rozhodnutí vydaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv sukls1121/2015 a sukls4853/2016.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 3. 3. 2017

Žádost o poskynutí níže uvedených rozhodnutí vydaných Státním ústavem pro kontolu léčiv:  

 

Seznam IPLP k 1.6.2017

Seznam individuálně připravovaných LP, transfuzních přípravků a radiofarmak.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 31.5.2017 (2)

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Mommox 0,05 mg/dávku, nas. spr. sus. až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 24. 2. 2017

Žádost o poskytnutí textu rozhodnutí vydaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv uvedených níže:  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 20. 2. 2017

Žádost o poskytnutí rozhodnutí č.j. sukl218797/2013 vydaného Státním ústavem pro kontrolu léčiv.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 16. 2. 2017

Žádost o poskytnutí rozhodnutí č.j. sukls164990/2011 vydaného Státním ústavem pro kontrolu léčiv.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 14. 2. 2017

Žádost o poskytnutí níže uvedených rozhodnutí vydaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv:  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 12. 1. 2017 (2)

Žádost o poskytnutí právní analýzy zákona č. 268/2014 Sb. (zákon o zdravotnických prostředcích) vypracovaná právníky Státního ústavu pro kontrolu léčiv, podle které postupují pracovníci registračního oddělení při vyřizování ohlášení osob podle §28 tohoto zákona.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 13. 1. 2017

Žádost o poskytnutí kopií všech rozhodnutí, které vydal Státní ústav pro kontrolu léčiv  ve správních řízeních  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 24. 2. 2017

Žádost o poskytnutí informací k léčivému přípravku Adipex retard.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 6. 3. 2017

Žádost o poskytnutí informací k notifikaci zdravotnických prostředků.   

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 17. 2. 2017

Žádost o poskytnutí informací k vakcíně Infanrix.   

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 3. 2. 2017

Žádost o poskytnutí informací k dostupnosti konopí pro léčebné použití.