ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Sdělení SÚKL ze dne 28.6.2017

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Jox, 85 mg/1 ml+1 mg/1 ml cnc. ggr. 1x100ml  až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Informační dopis - DEPOCYTE (cytarabin)

SÚKL informuje o aktuální dostupnosti léčivého přípravku Depocyte v České republice.  

 

Rok 2016

Hemovigilance ČR – Výroční zpráva SÚKL za rok 2016 (oznamovací období 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016)  

 

eRecept není jen čárový kód

V souvislosti s povinnou elektronickou preskripcí a jejím novým připravovaným řešením informuje SÚKL o elektronickém receptu (eReceptu).  

 

Výroční zpráva SÚKL - 2016

Výroční zpráva Státního ústavu pro kontrolu léčiv za rok 2016.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 23.6.2017

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Torvacard Neo 20 mg,  20 mg tbl. flm. 90  až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Upozornění na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - STRATTERA a ESMYA

SÚKL upozorňuje na mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR vydaná za účelem zajištění dostupnosti léčivých přípravků významných pro poskytování zdravotních služeb.  

 

Změny v komunikačním rozhraní – přístupy pro jednotlivé subjekty

SÚKL zveřejňuje přístupy pro jednotlivé subjekty v souvislosti se změnami v komunikačním rozhraní  

 

Věstník SÚKL 6/2017

Věstník SÚKL 6/2017 zveřejněn 22. 6. 2017  

 

Informační dopis - Braltus

SÚKL ve spolupráci se společností Teva Pharmaceuticals ČR, s.r.o. zveřejnil informační dopis o rozdílu mezi přípravkem Braltus a originálním přípravkem Spiriva, s cílem minimalizovat potenciální riziko chyb v dávkování.    

 

Návrh Seznamu k 20.6.2017

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.6.2017. Seznam zohledňuje Cenový předpis MZ 1/2013/FAR a Cenové rozhodnutí 1/13-FAR, které vstoupilo v platnost od 1.1.2013. U léčivých přípravků zohledňuje 10% výši DPH, u potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) zohledňuje 10% nebo 15% výši DPH.  PZLÚ, které spadají pod kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zároveň odpovídají slovnímu popisu uvedenému v této příloze, jsou zařazeny do 10% sazby DPH. PZLÚ, které nelze zařadit pod žádný kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jsou zařazeny do 15% sazby DPH.    

 

Dotazník: metformin a laktátová acidóza

SÚKL informuje o použití dotazníku při hlášení podezření na nežádoucí účinek „laktátová acidóza“ v souvislosti s užíváním metforminu.  

 

Metformin - ukončení evropského přehodnocení

SÚKL informuje, že byla zrušena kontraindikace pro pacienty se středně sníženou funkcí ledvin.  

 

Informační dopis - Protelos

SÚKL zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivých přípravku Protelos , které jsou zasílány držitelem rozhodnutí o registraci, společností LES LABORATOIRES SERVIER  

 

2017