ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Informační dopis - DACLIZUMAB, ZINBRYTA

SÚKL informuje o významném omezení použití p ř ípravku v souvislosti s fatálním p ř ípadem fulminantního jaterního selhání.    

 

Informační dopis - Ibrutinib/IMBRUVICA

SÚKL informuje o riziku reaktivace viru hepatitidy B: Před zahájením léčby přípravkem IMBRUVICA je třeba stanovit status viru hepatitidy B  

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Omnitrope 15 mg/1,5 ml

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Omnitrope 15 mg/1,5 ml  

 

Nabídka nepotřebného hmotného majetku (reakce nejpozději do 4. 8. 2017)

### link article=14069 text=Nabídka nepotřebného movitého majetku (nejpozději do 3. 7. 2017) title=Nabídka nepotřebného movitého majetku (nejpozději do 3. 7. 2017) mode=inline ###  

 

Sdělení SÚKL ze dne 14.7.2017

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Piascledine 300, cps. dur. 30 až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Kontrastní látky obsahující gadolinium – potvrzení pozastavení registrace lineárních látek

SÚKL informuje, že byl potvrzen nepříznivý poměr přínosů a rizik většiny lineárních látek.  

 

Zinbryta (daclizumab) - omezení používání

SÚKL informuje, že omezení má charakter předběžného opatření do doby posouzení všech dostupných údajů týkajících se poškození jater v souvislosti s léčbou.    

 

Informace o odcizení léčivých přípravků ve Velké Británii

SÚKL upozorňuje na odcizení níže uvedených léčivých přípravků ve Velké Británii.  

 

Červen 2017

Informace o závadách v jakosti, opatřeních z registračních důvodů a nežádoucích účincích léčiv, padělcích a nelegálních přípravcích  

 

Sdělení SÚKL ze dne 4.7.2017

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Tezefort 80 mg/10 mg, 80mg/10mg tbl. nob. 28 až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Otázky a odpovědi k novelizovaným právním předpisům v oblasti lidských tkání a buněk

SÚKL zveřejňuje otázky a odpovědi k novelizovaným právním předpisům v oblasti lidských tkání a buněk.  

 

Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 1.7.2017

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované v období 12/2016 - 05/2017).  

 

Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.7.2017

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").    

 

Sdělení SÚKL ze dne 30.6.2017 (3)

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Chlorid sodný 5,85% Braun, inf. cnc. sol. 20 x 100 ml x 5,85% až z úrovně zdravotnických zařízení.