ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Jednání CHMP 15. - 18. května 2017

Důležité body z jednání Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) 15. - 18. května 2017  

 

Jednání CHMP 18. - 21. dubna 2017

Důležité body z jednání Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) 18. - 21. dubna 2017  

 

Jednání CHMP 20. - 23. března 2017

Důležité body z jednání Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) 20. - 23. března 2017  

 

Sdělení SÚKL ze dne 27.7.2017 (2)

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Ambrobene 6 mg/ml, por. sol. až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Kontrastní látky obsahující gadolinium – konečné stanovisko EMA

SÚKL informuje o tom, že EMA potvrzuje omezení používání lineárních kontrastních látek obsahujících gadolinium  

 

Informace SÚKL ze dne 25.7.2017

SÚKL informuje o umožnění distribuce, výdeje, uvádění do oběhu nebo používání při poskytování zdravotních služeb léčivého přípravku EBRANTIL 30 RETARD, 30MG CPS PRO 50 .  

 

Informační dopis - Arixtra

SÚKL ve spolupráci se společností Aspen Pharma Trading Limited zveřejnil informační dopis o pozastavení výroby kvůli malé závadě v ochranném krytu jehly.  

 

Návrh Seznamu k 20.7.2017

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.7.2017. Seznam zohledňuje Cenový předpis MZ 1/2013/FAR a Cenové rozhodnutí 1/13-FAR, které vstoupilo v platnost od 1.1.2013. U léčivých přípravků zohledňuje 10% výši DPH, u potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) zohledňuje 10% nebo 15% výši DPH.  PZLÚ, které spadají pod kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zároveň odpovídají slovnímu popisu uvedenému v této příloze, jsou zařazeny do 10% sazby DPH. PZLÚ, které nelze zařadit pod žádný kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jsou zařazeny do 15% sazby DPH.    

 

Informace o pozastavení povolení k distribuci léčivých přípravků

SÚKL informuje o pozastavení činnosti distributora léčiv Medixpharm, s.r.o.  

 

Informace SÚKL ze dne 5.7.2017 - aktualizace

SÚKL informuje o umožnění distribuce, výdeje, uvádění do oběhu nebo používání při poskytování zdravotních služeb léčivého přípravku SINEX VICKS ALOE A EUKALYPTUS 0,5 MG/ML.  

 

Informace SÚKL ze dne 18.7.2017 - aktualizace

SÚKL informuje o umožnění distribuce, výdeje, uvádění do oběhu nebo používání při poskytování zdravotních služeb léčivých přípravků BROMHEXIN GALMED 8 a BROMHEXIN GALMED 12.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 19.7.2017

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Hylase Dessau 150 I.U, inj. plv. sol. 10 až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Kortikosteroidy k injekčnímu podání – kontraindikace u pacientů alergických na bílkoviny kravského mléka

SÚKL informuje, že přípravky obsahující stopy bílkovin kravského mléka budou nahrazeny přípravky bez těchto bílkovin.  

 

Informační dopis - DACLIZUMAB, ZINBRYTA

SÚKL informuje o významném omezení použití p ř ípravku v souvislosti s fatálním p ř ípadem fulminantního jaterního selhání.    

 

Informační dopis - Ibrutinib/IMBRUVICA

SÚKL informuje o riziku reaktivace viru hepatitidy B: Před zahájením léčby přípravkem IMBRUVICA je třeba stanovit status viru hepatitidy B