ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

FI říjen 2017

Farmakoterapeutické informace 10/2017  

 

Informační dopis - Reopro

SÚKL informuje o přerušení dodávek přípravku REOPRO.  

 

Září 2017

Informace o závadách v jakosti, opatřeních z registračních důvodů a nežádoucích účincích léčiv, padělcích a nelegálních přípravcích  

 

Informace SÚKL ze dne 5.10.2017

SÚKL informuje o umožnění distribuce, výdeje, uvádění do oběhu nebo používání při poskytování zdravotních služeb léčivého přípravku DONEPEZIL ACTAVIS 5 MG, 5MG TBL FLM 28 se závadou v jakosti.  

 

Informační dopis - Trisenox

Státní ústav pro kontrolu léčiv  informuje o možném výpadku léčivého přípravku Trisenox na trhu v ČR .  

 

Prezentace k semináři 15 - Sekce cenové a úhradové regulace

Témata:  Posouzení analýzy nákladové efektivity , Příklady nedostatků v analýzách nákladové efektivity, Role odborných společností a pacientských organizací ve správních řízeních, Terapeutická zaměnitelnost a nahraditelnost z pohledu CAU, Vstup totožných přípravků do systému úhrad, žádosti o přepis ceny původce a výše a podmínek úhrady  

 

Informace o odcizení léčivého přípravku Counterpain Cream v Řecku

SÚKL upozorňuje na odcizení léčivého přípravku Counterpain Cream, ke kterému došlo v Řecku.  

 

Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.10.2017

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").    

 

Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 1.10.2017

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované v období 03/2017 - 08/2017).  

 

Informační dopis - Epoetiny - kožní reakce

SÚKL informuje o závažných nežádoucích účincích u léčivých přípravků s obsahem epoetinů  

 

Věstník SÚKL 9/2017

Věstník SÚKL 9/2017 zveřejněn 25. 9. 2017  

 

Seminář 15 - Sekce Cenové a úhradové regulace

Témata: Posouzení analýzy nákladové efektivity , Příklady nedostatků v analýzách nákladové efektivity, Role odborných společností a pacientských organizací ve správních řízeních, Terapeutická zaměnitelnost a nahraditelnost z pohledu CAU, Vstup totožných přípravků do systému úhrad, žádosti o přepis ceny původce a výše a podmínek úhrady  

 

Sdělení SÚKL ze dne 21.9.2017 (2)

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Almiral gel, gel 250gx10mg/g až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Informace SÚKL ze dne 21.9.2017

SÚKL informuje o umožnění distribuce, výdeje, uvádění do oběhu nebo používání při poskytování zdravotních služeb léčivého přípravku TETMODIS 25 MG TABLETY, 25MG TBL NOB 112 se závadou v jakosti.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 1. 9. 2017

Žádost o poskytnutí vnitřního předpisu „F-KON-003-04 Žádost o předložení podkladů“.