ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Informace o výskytu padělků léčivých přípravků Neiromidin 5 mg/ml a Neiromidin 15 mg/ml

SÚKL upozorňuje na výskyt padělků léčivých přípravků Neiromidin 5 mg/ml a Neiromidin 15 mg/ml.    

 

Informační dopis - Solu-Medrol 40 mg/ml

Státní ústav pro kontrolu léčiv a Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) si dovolují informovat o nové kontraindikaci přípravků s methylprednisolonem obsahujících laktózu u pacientů alergických na bílkoviny kravského mléka.  

 

FI září 2017

Farmakoterapeutické informace 9/2017  

 

Seminář 12 - Sekce dozoru (Oddělení lékopisu a standardizace léčiv)

Téma: Seminář k lékopisné problematice  

 

Novinky z webu SÚKL si můžete nechat zasílat e-mailem

Pro všechny návštěvníky internetových stránek SÚKL je k dispozici možnost nastavení zasílání důležitých informací a novinek z oblastí, které si uživatel sám zvolí.   

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 17. 8. 2017

Žádost o poskytnutí údajů za období 01/2016-08/2017 (případně od začátku roku do posledního zpracovaného období) k neregistrovaným LP v rámci mimořádného dovozu a specifických léčebných programů.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 11. 8. 2017 (1)

Žádost o poskytnutí informací týkajících se zdravotnických prostředků pro cirkumcizi.  

 

Srpen 2017

Informace o závadách v jakosti, opatřeních z registračních důvodů a nežádoucích účincích léčiv, padělcích a nelegálních přípravcích  

 

Informace o nelegální distribuci léčivých přípravků v Nizozemsku

Německá regulační autorita informovala o nelegálním distributorovi Pharma World 24 z Nizozemska  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 17. 7. 2017

Poskytnutí celých textů rozhodnutí SÚKL podle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydaných pod následujícími spisovými značkami:  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 27. 6. 2017

Žádost o poskytnutí všech rozhodnutí SÚKL za období posledních 24 měsíců za:  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 22. 6. 2017

Žádost o poskytnutí informací o praxi při ukládání pokut, anonymizovaných pravomocných rozhodnutí a dalších informací:  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 19. 6. 2017

Poskytnutí kopií pravomocných rozhodnutí SÚKL, včetně rozhodnutí odvolacích orgánů (pokud byly vyneseny), v níže specifikovaných správních řízeních: