ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Informace získané z hlášení lékáren o vydaných léčivých přípravcích

Informace získané z hlášení o vydaných léčivých přípravcích od provozovatelů oprávněných k výdeji  v 3. čtvrtletí 2017.  

 

Informace o distribuci léčiv lékárnám, jiným zdravotnickým zařízením a prodejcům vyhrazených léčiv

Předmětem hlášení distributorů jsou dodávky léčivých přípravků do lékáren, jiných zdravotnických zařízení, a pokud jde o vyhrazená léčiva, i prodejcům vyhrazených léčiv, dále dodávky humánních léčiv veterinárním lékařům oprávněným vykonávat odbornou činnost, které SÚKL na základě pokynu DIS-13, aktuální verze, v rámci monitorování dodávek léčivých přípravků rovněž sleduje. Do hlášení jsou zahrnuty dodávky léčiv mimo ČR, vč. vzájemného obchodování se zahraničními distributory. A data dále zahrnují i informace o specifických léčebných programech.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 30. 10. 2017

Žádost o poskytnutí dokumentu PAR (public assessment report) pro lék Trombex 75 mg, potahované tablety.  

 

Informační dopis - Misodel

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o možném výskytu excesivní děložní tachysystolie při použití misoprostolu (Misodelu) a o opatřeních, která se mají učinit.  

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Sprycel 100 mg

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Sprycel 100 mg tbl. flm. 30x1.     

 

Informace SÚKL ze dne 24.11.2017

SÚKL informuje o umožnění distribuce, výdeje, uvádění do oběhu nebo používání při poskytování zdravotních služeb léčivého přípravku OPDIVO, 10MG/ML INF CNC SOL 1X10ML se závadou v jakosti.  

 

Logo erecept

 

Věstník SÚKL 11/2017

Věstník SÚKL 11/2017 zveřejněn 23. 11. 2017  

 

Nový formulář CAUn-01_Žádost o přepis maximální ceny/výše a podmínek úhrady léčivého přípravku/potraviny pro zvláštní lékařské účely

Informace žadatelům pro podávání žádostí o přepis maximální ceny/výše a podmínek úhrady z hrazených léčivých přípravků/potravin pro zvláštní lékařské účely na nehrazené totožné léčivé přípravky/potraviny pro zvláštní lékařské účely.  

 

eRecept a povinná elektronická preskripce

Informace SÚKL k elektronickému receptu a e-preskripci  

 

Prezentace k semináři 17 - Sekce dozoru (Dozor nad reklamou na léčivé přípravky)

Téma: Reklama na léčivé přípravky z hlediska dozorové praxe