ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Žádost o poskytnutí informací ze dne 12. 11. 2017

Žádost o poskytnutí informací k mechanismům působení vakcín.  

 

Informace SÚKL ze dne 8.12.2017

SÚKL informuje o umožnění distribuce, výdeje, uvádění do oběhu nebo používání při poskytování zdravotních služeb léčivých přípravků RILMENIDIN TEVA 1 MG TABLETY , 1MG TBL NOB 30 a RILMENIDIN TEVA 1 MG TABLETY , 1MG TBL NOB 90 se závadou v jakosti.  

 

eRecept: Elektronický recept od papírového poznáte na první pohled

Přestože je možné získat eRecept na tzv. papírové průvodce, odlišit jej od „klasického“ papírového receptu je celkem jednoduché.  

 

Listopad 2017

Informace o závadách v jakosti, opatřeních z registračních důvodů a nežádoucích účincích léčiv, padělcích a nelegálních přípravcích  

 

Kontrastní látky obsahující gadolinium – ukončení postupu přezkoumání

SUKL informuje, že Evropská komise dne 14. 11. 2017 potvrdila závěry vědeckého přehodnocení EMA, týkající se depozit gadolinia v mozku a jiných tkáních.  

 

eRecept: Všechna data jsou zabezpečena a chráněna

Samotné eRecepty i jejich úložiště (Centrální úložiště elektronických receptů) jsou velice přísně chráněny. Jedná se totiž o významný informační systém veřejné správy, který musí, mimo jiné, splňovat také požadavky zákona o kybernetické bezpečnosti.  

 

Připomenutí výhradního používání formátu eCTD pro všechny typy MRP žádostí

SÚKL připomíná žadatelům o registraci a držitelům rozhodnutí o registraci povinnost používat od 1. 1. 2018 výhradně formát eCTD pro všechny typy DCP/MRP žádostí, tzn. žádosti o nové registrace, změny a prodloužení platnosti registrace, ASMF a PSUR.  

 

Informační zpravodaj Nežádoucí účinky léčiv 4/2017

Nové číslo zpravodaje Nežádoucí účinky léčiv vyšlo 5. 12. 2017.  

 

Přidělování DCP slotů se SÚKL jako RMS

SÚKL informuje o systému přidělování slotů v rámci decentralizovaných procedur (DCP) se SÚKL jako referenčním členským státem (RMS), platném od 1. 1. 2018. DCP sloty se přidělují kontinuálně se zveřejněním volných kapacit  pro každou polovinu měsíce.    

 

Informace SÚKL – neregistrovaný léčivý přípravek NATACYN 5%

Důležitá informace SÚKL pro distributory, zdravotnické pracovníky a pacienty, týkající se závady v jakosti uvedené šarže neregistrovaného léčivého přípravku NATACYN 5% oční suspenze.    

 

Přidělování DCP slotů

 

FI prosinec 2017

Farmakoterapeutické informace 12/2017  

 

eRecept: Pro pacienty se od 1. ledna 2018 nic nemění

Všichni pacienti, kteří preferují současnou podobu předpisu (eReceptu), mohou i po Novém roce získat od svého lékaře recept „na papíře“.  

 

Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.12.2017

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").    

 

Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 1.12.2017

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované v období 05/2017 - 10/2017).