ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Upozornění na funkčnost hlášení o stavu a pohybu zásob návykových látek

SÚKL upozorňuje na opětovnou funkčnost hlášení lékáren o stavu a pohybu zásob návykových látek   

 

Prosinec 2017

Informace o závadách v jakosti, opatřeních z registračních důvodů a nežádoucích účincích léčiv, padělcích a nelegálních přípravcích  

 

FI leden 2018

Farmakoterapeutické informace 1/2018  

 

2018

Zde naleznete plné verze Farmakoterapeutických informací vydaných v roce 2018  

 

Upozornění na nefunkčnost hlášení o stavu a pohybu zásob návykových látek

SÚKL upozorňuje na nefunkčnost hlášení lékáren o stavu a pohybu zásob návykových látek   

 

Informace pro zadavatele klinických hodnocení / předkladatele vývojové zprávy o bezpečnosti (Development Safety Update Report = DSUR)

Zadavatel předkládá 1x ročně DSUR k hodnocenému přípravku. DSUR zohledňuje všechny nové dostupné informace získané v průběhu období, kterého se zpráva týká. Zpráva obsahuje informace dle pokynu ICH guideline E2F, Note for guidance on development safety update reports, září 2010.  

 

Rok 2017

 

Rozhodnutí EK/Dohoda CMDh k výsledkům PSUSA - 2017

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje držitele rozhodnutí o registraci o vydání nového prováděcího rozhodnutí Evropské komise/nové dohody CMDh k výsledkům jednotného hodnocení PSUR (PSUSA), jež je třeba ve stanovených termínech implementovat.  

 

Rok 2018

       

 

Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.1.2018

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").    

 

Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 1.1.2018

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované v období 06/2017 - 11/2017).  

 

Seznam IPLP k 1.1.2018

Seznam individuálně připravovaných LP, transfuzních přípravků a radiofarmak.