ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Informace o odcizení léčivého přípravku Brintellix v Portugalsku

SÚKL upozorňuje na odcizení léčivého přípravku Brintellix, ke kterému došlo v Portugalsku při přepravě v lednu 2018.  

 

Informace o ukončení pozastavení distribuční činnosti společnosti "GALPEX"

SÚKL informuje o ukončení pozastavení činnosti distributora léčiv  „GALPEX“   spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, podnikajícího v České republice prostřednictvím svého odštěpného závodu GALPEX Sp. z o.o.     

 

Sdělení SÚKL ze dne 29.1.2018

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku FAYTON 4 mg/5 ml koncentrát pro infuzní roztok, 4 mg/5 ml inf. cnc. sol. 1x5 ml až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 10. 1. 2018

Žádost o doplnění informací na webových stránkách SÚKL ke klinickému hodnocení pod č. EUDRA CT: Number 2017-004128-32, č. protokolu KZM-PSMA-01, jehož zadavatelem je Fakultní nemocnice Plzeň.   

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 9. 1. 2018

Žádost o poskytnutí informací k nelegálním webovým stránkám nabízejícím k prodeji přípravky pro vyvolání umělého potratu, a to prostředky s účinnými látkami Mifepristone a Misoprostol.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 3. 1. 2018

Žádost o poskytnutí informací k délce platnosti prohlášení o shodě zdravotnického prostředku vydaného výrobcem, a to zda je u prodeje zdravotnického prostředku stanoven požadavek na stáří prohlášení o shodě a zda může zákazník vyžadovat, aby prohlášení o shodě nebylo starší než 5 let.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 2. 1. 2018

Žádost o poskytnutí informací k vyměření pokuty na základě rozhodnutí číslo S178/2014/vz-13272/2014/522/Mba, a to zda byla identifikována odpovědná osoba za porušení zákona a zda byla přijata opatření zamezující opětovnému porušení.  

 

2018

 

2017

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 22. 12. 2017

Poskytnutí všech rozhodnutí vydaných SÚKL v roce 2017 a týkajících se dozoru nad reklamou na léčivé přípravky ve smyslu ust. § 7 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 7. 12. 2017 (2)

Poskytnutí textu níže uvedených rozhodnutí vydaných SÚKL:  

 

Individuálně připravované léčivé přípravky

SÚKL informuje o úpravě struktury údajů k Individuálně připravovaným léčivým přípravkům (IPLP) na svých webových stránkách.  

 

IPLP - prezentace

 

IPLP - metodiky