ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Informace SÚKL ze dne 3.2.2018

SÚKL informuje o umožnění distribuce, výdeje, uvádění do oběhu nebo používání při poskytování zdravotních služeb léčivého přípravku PREPARATION H, 10MG/G+30MG/G RCT UNG 25G se závadou v jakosti.  

 

FI únor 2018

Farmakoterapeutické informace 2/2018  

 

Informace o pozastavení povolení k distribuci léčivých přípravků

SÚKL informuje o pozastavení činnosti distributora léčiv VARIUM, a.s.  

 

Bendovy nosní kapky – sdělení SÚKL

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje, že eviduje v uplynulém období zvyšující se četnost hlášení podezření na nežádoucí účinek či závadu v jakosti po použití připravovaného léčivého přípravku, který je označován názvem „Bendovy nosní kapky“ nebo „Neobendovy nosní kapky“ (dále jen Bendovy kapky).  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 10. 11. 2017

Žádost o poskytnutí informací ke konkrétním právnickým a fyzickým osobám, a to zda jsou s nimi vedena jakákoliv řízení (+kopie rozhodnutí), seznam zdravotnických prostředků, nevyřízených žádostí, co největší další podrobnosti a také informaci, zda jsou dodnes vyráběny a uváděny na trh.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 7. 12. 2017

Žádost o poskytnutí elektronické verze lékařské studie zdravotnického prostředku třídy I, na kterou se firma odkazuje v příbalovém letáku   

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 29. 11. 2017

Žádost o sdělení informace o velikosti tržního podílu největších distributorů v anonymizované podobě a o sdělení informace o počtech distributorů v jednotlivých pásmech podle jejich podílu na trhu, o velikosti tržního podílu dvaceti největších distributorů s procentuálním vyčíslením tržního podílu dosaženého na českém trhu distribucí všech humánních léčivých přípravků za období 2. čtvrtletí 2017 a 3. čtvrtletí 2017, a to v anonymizované podobě. Vyčíslení tržního podílu žadatel požaduje uvést jak v rámci finančního vyjádření (objem distribuce v cenách původce bez obchodní přirážky a DPH), tak v počtu DDD.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 10. 2. 2017

Žádost o poskytnutí níže požadovaných údajů k dodávkám léčivých přípravků:  

 

Sankce - rok 2018

 

Sdělení SÚKL ze dne 31.1.2018 (3)

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivých přípravků Ciprofloxacin Kabi, 200mg/100ml inf sol 10X100ml a Ciprofloxacin Kabi, 400mg/200ml inf sol 10X200ml až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.2.2018

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").    

 

Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 1.2.2018

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované v období 07/2017 - 12/2017).  

 

Sdělení SÚKL ze dne 31.1.2018 (2)

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Kaliumchlorid 7,45% Braun, inf. cnc. sol. 20x100mlx74,5mg/ml až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Informace SÚKL ze dne 31.1.2018

SÚKL informuje o umožnění distribuce, výdeje, uvádění do oběhu nebo používání při poskytování zdravotních služeb léčivého přípravku FLAVOBION, 70MG TBL FLM 50, se závadou v jakosti.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 31.1.2018

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Erdomed, 225 mg por. gra. sus 20 až z úrovně zdravotnických zařízení.