ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Informace SÚKL ze dne 8.6.2018

SÚKL informuje o umožnění distribuce, výdeje, uvádění do oběhu nebo používání při poskytování zdravotních služeb léčivého přípravku OLANZAPIN TEVA, 10MG TBL FLM 28 se závadou v jakosti.  

 

Květen 2018

Informace o závadách v jakosti, opatřeních z registračních důvodů a nežádoucích účincích léčiv, padělcích a nelegálních přípravcích  

 

Závada v jakosti LP Nimenrix

SÚKL upozorňuje na velmi ojedinělou závadu v jakosti léčivého přípravku NIMENRIX, INJ PSO LQF 1+1X1,25ML ISP+2J -  výskyt prasklin vnitřního obalu (injekční lahvičky ).  

 

Informace o odcizení léčivého přípravku Gonal-F v Itálii

SÚKL upozorňuje na odcizení léčivého přípravku Gonal-F, ke kterému došlo dne 17.5. 2018 v Itálii.  

 

Informace o odcizení léčivých přípravků v Itálii - aktualizace

SÚKL upozorňuje na odcizení léčivých přípravků, ke kterému došlo ve dnech 10. a 11. 4. 2018 v Itálii.  

 

Informace o odcizení léčivých přípravků v Rumunsku - aktualizace

SÚKL upozorňuje na odcizení léčivých přípravků, ke kterému došlo ve dnech 27. a 28. 4. 2018 v Rumunsku.  

 

Oznámení o zrušení pokynu SÚKL UST-32

Ke dni 4. 6. 2018 došlo ke zrušení pokynu SÚKL UST-32 Hlášení a evidence EAN kódů. Povinnost označovat všechny registrované léčivé přípravky evropským zbožovým kódem (EAN) trvá, SÚKL k datu zrušení pokynu ukončil evidenci EAN kódů.  

 

Aktualizace informací o přípravku u přípravků obsahujících léčivou látku pseudoefedrin

Upozornění držitelů rozhodnutí o registraci na nezbytnost aktualizace informací o přípravku u léčivých přípravků obsahujících léčivou látku pseudoefedrin v souladu se zprávou ze zasedání koordinační skupiny CMDh konaného ve dnech 19. - 22. února 2018.  

 

Inovace v léčbě

HN_logo.PNG Hospodářské noviny 4. 6. 2018 | Autor: Tomáš Doležal | Do zdravotnictví plyne každým rokem větší objem financí a stále se jich nedostává.   

 

Sdělení SÚKL ze dne 4.6.2018

SÚKL informuje o uvolnění uvedené šarže léčivého přípravku Degan 10 mg roztok pro injekci, 5 mg/ml inj. sol. 50 x 2 ml k distribuci, výdeji a léčebnému používání.  

 

Oprava Seznamu cen a úhrad LP/PZLÚ k 2.6.2018

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").    

 

Informace SÚKL ze dne 1.6.2018 (1)

SÚKL informuje o umožnění distribuce, výdeje, uvádění do oběhu nebo používání při poskytování zdravotních služeb léčivého přípravku DESLORATADINE ACTAVIS, 5MG TBL FLM 50 a DESLORATADINE ACTAVIS, 5MG TBL FLM 90 se závadou v jakosti.  

 

Informace SÚKL ze dne 1.6.2018 (2)

SÚKL informuje o umožnění distribuce, výdeje, uvádění do oběhu nebo používání při poskytování zdravotních služeb léčivého přípravku SEVOFLURANE BAXTER 100 % , INH LIQ VAP 6X250ML I se závadou v jakosti.  

 

Informace SÚKL ze dne 1.6.2018 (3)

SÚKL informuje o umožnění distribuce, výdeje, uvádění do oběhu nebo používání při poskytování zdravotních služeb léč ivého přípravku DEPAKINE , 400MG/4ML INJ PSO LQF 4+4X4ML se závadou v jakosti.  

 

Prezentace k semináři 7 - Sekce registrací

Téma: Seminář sekce registrací - aktuální témata