ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Žádost o poskytnutí informací ze dne 18. 10. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se prodeje roušek a respirátorů.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 6. 10. 2023

Ústav obdržel žádost o informaci týkající se rozhodnutí Ústavu sp. zn. sukls32268/2023.  

 

Informační dopis Dipidolor, Sufenta a Sulfenta Forte

Upozornění držitele rozhodnutí o registraci týkající se zvýšeného výskytu poškozených ampulí v neporušeném blistru.  

 

Informační dopis Simulect, 20mg inj./inf. pso. lqf. 1+1x5ml amp.

Upozornění držitele rozhodnutí o registraci týkající neúplnosti balení léčivého přípravku Simulect, 20mg inj./inf. pso. lqf. 1+1x5ml amp.  

 

Seminář č. 7 – Oddělení kontroly zdravotnických prostředků

TÉMA: Zdravotnické prostředky v každodenní praxi zdravotnického zařízení  

 

Informační dopis - Infanrix Hexa, inj. pls. sus. 10+10X0,5ml isp+20J

Upozornění držitele rozhodnutí o registraci týkající se harmonizace typu injekčních stříkaček léčivého přípravku Infanrix Hexa, inj. pls. sus. 10+10X0,5ml isp+20J.  

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Plaquenil®

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Plaquenil® 200mg.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 8. 12. 2023

SÚKL informuje  o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Orfiril, 600mg tbl. ent. 50 II až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Seminář č. 6 – Sekce regulace zdravotnických prostředků

TÉMA: ISZP – modul úhrad – prezentace procesů  

 

Seminář č. 5 – Sekce regulace zdravotnických prostředků

TÉMA: ISZP – modul osoby – distributoři, osoby provádějící servis a výrobci prostředků na zakázku  

 

Seminář č. 4 – Sekce regulace zdravotnických prostředků

TÉMA: ISZP – modul úhrad – prezentace procesů  

 

Seminář č. 3 – Sekce regulace zdravotnických prostředků

TÉMA: ISZP – modul osoby – distributoři, osoby provádějící servis a výrobci prostředků na zakázku  

 

Seminář č. 2 – Sekce regulace zdravotnických prostředků

TÉMA: ISZP – modul úhrad – prezentace procesů  

 

Seminář č. 1 – Sekce regulace zdravotnických prostředků

TÉMA: ISZP – modul osoby – distributoři, osoby provádějící servis a výrobci prostředků na zakázku