ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Obsah Ph. Eur. Suppl. 9.7

Informace k obsahu Evropského lékopisu 9. vydání - Doplněk 9.7  

 

Upozornění dotčeným osobám k podávání připomínek k návrhům OOP

Informace o způsobu podávání písemných připomínek k návrhu opatření obecné povahy.  

 

FI listopad 2018

Farmakoterapeutické informace 11/2018  

 

Informace o změně sekundárního obalu léčivého přípravku

Tato informace upřesňuje postupy změny sekundárního (vnějšího) obalu léčivého přípravku (tzv. přebalení) po jeho certifikaci kvalifikovanou osobou výrobce a stanovuje podmínky, za kterých lze přebalení provést.    

 

Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.11.2018

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").    

 

Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 1.11.2018

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované v období  04/2018 - 09/2018).  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 24. 10. 2018

Žádost o poskytnutí informace týkající se kontrol SÚKL v lékárnách.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 17. 10. 2018

Žádost o poskytnutí informace,  jakého data revize a jakého přesného znění byl souhrn údajů o přípravku u léčivého přípravku Warfarin Orion 3 mg tablety a 5 mg tablety ke dni 24. 7. 2018 (tedy verzi předcházející verzi současnou s datem revize 25. 7. 2018).  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 15. 10. 2018

Žádost o poskytnutí informace týkající se výdeje léčivého přípravku Modafen.  

 

Prezentace k semináři 11 - Sekce registrací (Klinické hodnocení)

Téma: Novinky v oblasti klinických hodnocení léčiv a časté nedostatky předkládané dokumentace  

 

Informace SÚKL ze dne 31.10.2018

SÚKL informuje o umožnění distribuce, výdeje, uvádění do oběhu nebo používání při poskytování zdravotních služeb souběžně dováženého léčivého přípravku Jeanine 2mg/0,03mg tbl.obd.3x21, reg.č. 17/407/00-C/PI/002/13 se závadou v jakosti.  

 

Informační dopis Valproát

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s požadavky Evropské lékove agentury (EMA) si Vás dovoluje informovat o důležitych nových kontraindikacích, zesílených upozorněních a opatřeních týkajících se prevence expozice valproátu během těhotenství.  

 

SÚKL informuje o přerušení či ukončení dodávek LP na český trh 15. 10. – 28. 10. 2018

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o přípravcích, u kterých držitel rozhodnutí o registraci oznámil přerušení nebo ukončení dodávek na český trh, včetně informace o nahrazujícím léčivém přípravku, pokud byl léčivý přípravek vyhodnocen jako nahraditelný.  

 

Věstník SÚKL 10/2018

Věstník SÚKL 10/2018 zveřejněn 31. 10. 2018  

 

Sdělení SÚKL ze dne 31.10.2018

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Almiral gel, 10 mg/g gel 250 g až z úrovně zdravotnických zařízení.