ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Informační dopis - Muscoril

Státní ústav pro kontrolu léčiv ve spolupráci se společností sanofi-aventis, s.r.o. tímto informuje o následujícím důležitém připomenutí platných omezení a upozornění ve vztahu k potenciálnímu riziku genotoxicity léčivého přípravku Muscoril (thiokolchikosid).    

 

Lartruvo – nové doporučení nezahajovat léčbu u nových pacientů

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje, že přípravek Lartruvo nemá být podáván novým pacientům, protože předběžné výsledky studie neprokázaly dostatečnou účinnost.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 4. 1. 2019

Žádost o poskytnutí informace o dodávkách potravin pro zvláštní lékařské účely za období celého roku 2017 a také za období od ledna do listopadu roku 2018.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 4. 1. 2019

Žádost o poskytnutí informace  k zahájení řízení z moci úřední ve smyslu ust. § 13 odst. 2 písm. h) zákona o léčivech ze dne 6.11.2017.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 2. 1. 2019

Žádost o poskytnutí informace týkající se zakázky VZSAKL01/2014.  

 

Žádost o informace ze dne 26. 11. 2018

Žádost o poskytnutí rozhodnutí SÚKL o sankcích uložených podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů:  sp. zn. sukls142214/2016,  sp. zn. sukls149031/2017 a  sp. zn. sukls153261/2017; dále r ozhodnutí SÚKL o sankcích uložených podle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů:  sp. zn. sukls3822/2016,  sp. zn. sukls1137/2017,  sp. zn. sukls1101/2017,  sp. zn. sukls1050/2017,  sp. zn. sukls149031/2017,  sp. zn. sukls153265/2017 a  sp. zn. sukls153264/2017.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 12. 11. 2018

Žádost o poskytnutí textu rozhodnutí o přeřazení  přípravků  mezi léčivé přípravky za roky 2014 - 2018.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 31. 10. 2018

Žádost o poskytnutí rozhodnutí  vydaných ve správních řízeních s ukls63383/2018, sukls233874/2018, sukls104029/2016, sukls25544/2015, sukls76138/2013, sukls57251/2013, sukls133200/2013, sukls124124/2016, sukls124157/2016, s ukls124136/2016, sukls219667/2018 a dále o poskytnutí informace, zda účastníci řízení ve výše uvedených věcech podali proti rozhodnutí SÚKL opravný prostředek a zda a jak o něm případně bylo rozhodnuto.    

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 30. 10. 2018

Žádost o poskytnutí textu rozhodnutí vydaných ve správních řízeních sukls200117/2012 a sukls202525/2010.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 26. 10. 2018

Žádost o poskytnutí popisu práce pracovníka sekce zdravotnických prostředků, vedoucího ONZP.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 24.1.2019 (2)

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Olynth HA 0,1%, 1 mg/ml nas. spr. sol. 10 ml až z úrovně pacientů.  

 

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o stahování nosního spreje OLYNTH HA 0,1% od pacientů

Věnujte pozornost informaci Státního ústavu pro kontrolu léčiv o stahování nosního spreje OLYNTH HA 0,1% šarže F145560A, F145590A a F145600A od pacientů z důvodu rizika mikrobiální kontaminace.  

 

Informační dopis - Adipex Retard

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) ve spolupráci se společností G.L. Pharma s.r.o. by Vás rád informoval o nových omezeních a opatřeních pro předepisování a užívání léčivého přípravku Adipex Retard obsahujícího návykovou látku fentermin.  

 

Aktualizace informací o přípravku u přípravků obsahujících ACE inhibitory

Upozornění držitelů rozhodnutí o registraci na nezbytnost aktualizace informací o přípravku u léčivých přípravků obsahujících ACE inhibitory v souladu se zprávou ze zasedání koordinační skupiny CMDh konaného ve dnech 15. - 17. října 2018.  

 

Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - Keppra, Humalog

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, za účelem ochrany veřejného zdraví.