ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Žádost o poskytnutí informací ze dne 28. 3. 2017

Žádost o poskytnutí informace o tom, jakým způsobem splnila obchodní společnost XX notifikaci výrobku XY jako zdravotnického prostředku dle ustanovení § 31 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, v platném znění, když stále není tento výrobek uveden v Registru zdravotnických prostředků.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 7. 8. 2014

Žádost o poskytnutí stanovisek a rozhodnutí, která vydal Ústav na výrobky požadovaných firem.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 6. 10. 2014

Žádost o poskytnutí informací, zda bylo vydáno subjektu X osvědčení o věcném a technickém vybavení lékárny na rozsah činnosti:  

 

Sdělení SÚKL ze dne 31.8.2017 (1)

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Ialugen Plus, 0,5 mg/g+10 mg/g lig. ipr. 10 ks až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.9.2017

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").    

 

Informace pro držitele rozhodnutí o registraci rostlinných přípravků/tradičních rostlinných přípravků, výrobce rostlinných léčivých látek a výrobce homeopatických přípravků

SÚKL upozorňuje držitele rozhodnutí o registraci rostlinných přípravků/tradičních rostlinných přípravků, výrobce rostlinných léčivých látek a výrobce homeopatických přípravků na nutnost shromažďovat data o obsahu toxických pyrrolizidinových alkaloidů v určitých rostlinných látkách a přípravcích z nich.  

 

Informace o povinnosti používat zaručený elektronický podpis při komunikaci se SÚKL

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) informuje držitele rozhodnutí o registraci o způsobech předkládání doplnění a o povinnosti používat při oficiální komunikaci s Ústavem (např. doplnění v rámci správního řízení, předložení národních textů) e-mail se zaručeným elektronickým podpisem.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 28. 7. 2017 (1)

Žádost o poskytnutí informací týkající se nákladů na úklid kancelářských budov, které Ústav užíval v letech 2014, 2015 a 2016.  

 

Informace SÚKL ze dne 30.8.2017

SÚKL informuje o umožnění distribuce, výdeje, uvádění do oběhu nebo používání při poskytování zdravotních služeb léčivých přípravků SERETIDE DISKUS 50 MIKROGRAMŮ/500 MIKROGRAMŮ 50MCG/500MCG INH PLV DOS 1X60DÁV a SERETIDE DISKUS 50 MIKROGRAMŮ/250 MIKROGRAMŮ, 50MCG/250MCG INH PLV DOS 1X60DÁV se závadou v jakosti.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 26. 7. 2017

Žádost o poskytnutí interního metodického pokynu, kterým má SÚKL upraveno provádění dozoru nad trhem zdravotnických prostředků ve smyslu § 18 zákona č. 22/1997 Sb.  

 

Aktualizace informací o přípravku u přípravků obsahujících léčivou látku azathioprin

Upozornění držitelů rozhodnutí o registraci na nezbytnost aktualizace informací o přípravku u léčivých přípravků obsahujících léčivou látku azathioprin v souladu se zprávou ze zasedání koordinační skupiny CMDh konaného ve dnech 17. - 19. července 2017.  

 

Informační dopis - Braltus

Státní ústav pro kontrolu léčiv a Evropská agentura pro léčivé přípravky si Vás dovolují informovat o rozdílu mezi přípravkem Braltus, držitele Teva Pharmaceuticals ČR, s.r.o., a originálním přípravkem Spiriva, prášek k inhalaci v tvrdých tobolkách (dále jen Spiriva), s cílem minimalizovat potenciální riziko chyb v dávkování.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 19. 12. 2014

Žádost o poskytnutí počtu registrací a držitelů rozhodnutí o registraci u léčivých přípravků s obsahem účinné látky  verolimus (ATC: L01XE10 nebo L04AA18) a  Salmeterol/Fluticasone (ATC: R03AK06).   

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 8. 12. 2014 (2)

Žádost o poskytnutí dat z hlášení dodávek neregistrovaných léčivých přípravků, které jsou určeny pro použití u konkrétních pacientů v České republice v souladu s § 8 odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů (tzv. „individuální dovoz“) za celé období, kdy jsou k dispozici.   

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 8. 12. 2014 (1)

Žádost o poskytnutí databází s údaji o dodávkách registrovaných léčivých přípravků distributory do zdravotnických zařízení v letech 1970 až 2010. Struktura databáze by měla být následující: