ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Oprava Seznamu léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 8.6.2019

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované v období  11/2018 - 04/2019).  

 

Informační dopis - Darzalex

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) ve spolupráci se společností Janssen-Cilag s.r.o., v souladu s požadavky ze strany Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA), by Vás rád informoval o riziku reaktivace viru hepatitidy B v souvislosti s přípravkem Darzalex (daratumumab).  

 

Květen 2019

Informace o závadách v jakosti, opatřeních z registračních důvodů a nežádoucích účincích léčiv, padělcích a nelegálních přípravcích.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 17. 5. 2019

Žádost o poskytnutí informace, kdy lék  THIOGAMMA 600 ORAL bude s nějakým doplatkem a dále kdy Ústav provede přehodnocení ceny tak, aby tento lék byl k dispozici i pro občany, kteří nemají tolik volných finančních prostředků.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 16. 5. 2019

Žádost o poskytnutí informace o cenách léčivých přípravků uvedených v databázi EURIPID.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 10. 5. 2019

Žádost o poskytnutí informace týkající se náhrad škod.  

 

Upozornění na aktualizaci Seznamu léčivých přípravků Ministerstva zdravotnictví ČR - Palladone-SR

SÚKL upozorňuje distributory a zprostředkovatele na zařazení dalších léčivých přípravků na Seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů.  

 

Informace SÚKL ze dne 4.6.2019

SÚKL informuje o umožnění distribuce, výdeje, uvádění do oběhu nebo používání při poskytování zdravotních služeb léčivého přípravku SOLEDUM 200 MG ENTEROSOLVENTNÍ MĚKKÉ TOBOLKY, 200MG CPS ETM 20 se závadou v jakosti.  

 

Změna registrace léčivého přípravku FERRO-FOLGAMMA

SÚKL informuje o změně uchovávání léčivého přípravku FERRO-FOLGAMMA, cps.mol.  

 

Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.6.2019

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").    

 

Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 1.6.2019

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované v období  11/2018 - 04/2019).  

 

UST-34 verze 2

 

LEK-9 verze 3

 

Seznam IPLP k 1.6.2019

Seznam individuálně připravovaných LP, transfuzních přípravků a radiofarmak.  

 

Věstník SÚKL 5/2019

Věstník SÚKL 5/2019 zveřejněn 30. 5. 2019