ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Informace SÚKL ze dne 27.11.2019

SÚKL informuje o umožnění distribuce, výdeje, uvádění do oběhu nebo používání při poskytování zdravotních služeb léčivého přípravku ESCITALOPRAM TEVA 10MG TBL FLM 28 se závadou v jakosti.  

 

Opravná verze Seznamu ZP k Seznamu ZP vydanému k 1. 12. 2019

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39t odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "ZoVZP") zveřejňuje Seznam cen a úhrad zdravotnických prostředků (dále jen "Seznam ZP"). Seznam ZP je vydáván vždy k 20. dni kalendářního měsíce a je platný pro následující kalendářní měsíc.  

 

Nasazení produkční verze systému pro stahování seznamu schválených žádostí dle § 11 písm. r)

Nasazení produkční verze systému pro stahování seznamu schválených žádostí dle § 11 písm. r)  

 

Doporučení PRAC k farmakovigilančním signálům - 2019

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje držitele rozhodnutí o registraci o zveřejnění nového doporučení PRAC ke zhodnoceným farmakovigilančním signálům, z jehož závěrů vyplývají požadavky na aktualizaci souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace.                       

 

Změna způsobu výdeje léčivého přípravku Zodac 10 mg potahované tablety, velikost balení 100 tablet

SÚKL informuje o změně způsobu výdeje léčivého přípravku Zodac, 10 mg, tbl.flm., velikost balení 100 tablet, SÚKL kód 5499. Způsob výdeje velikostí balení 5, 7, 10, 30, 40, 60 a 90 tablet zůstává nezměněn.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 1. 11. 2019

Žádost o poskytnutí informace, v kolika případech bylo Ústavem vedeno správní řízení pro porušení povinnosti stanovené § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy  jednáním dle písm. b) přílohy č. 1 k zákonu č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a to za období od 12. února 2008 do současnosti.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 31. 10. 2019

Žádost o poskytnutí informace, v kolika případech bylo Ústavem vedeno správní řízení pro porušení povinnosti stanovené § 4 odst. 4 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele jednáním dle písm. b) přílohy č. 1, a to za období od 12. února 2008 do současnosti.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 30. 10. 2019

Žádost o poskytnutí vnitřních předpisů upravujících zadávání veřejných zakázek.