ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Návrh Seznamu cen a úhrad ZP hrazených na poukaz k 1. 6. 2020

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39t odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "ZoVZP") zveřejňuje Seznam cen a úhrad zdravotnických prostředků (dále jen "Seznam ZP").   

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 30. 3. 2020

Žádost o poskytnutí informací týkajících se ceny za balení bez obchodní přirážky a DPH a objem plateb celkem pro jednotlivé typy odběratelů  za všechna balení bez obchodní přirážky a DPH pro léky registrované u SÚKLu dle DIS 13, a to za období 01/2020 - 03/2020.  

 

Výzva k hlášení nežádoucích účinků při léčbě COVID-19

Vzhledem k aktuální situaci s pandemií infekce COVID-19 Státní ústav pro kontrolu léčiv připomíná důležitost hlásit podezření na nežádoucí účinky po podání léčivých přípravků. Upozorňujeme, že v současné době neexistuje žádná dostatečně ověřená léčba infekce COVID-19 a kompletní průběh infekce není stále plně znám.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 17. 3. 2020

Žádost o poskytnutí textů rozhodnutí SÚKL vydaných pod sp. zn.: sukls194742/2014, sukls100258/2015, sukls24202/2015, sukls95910/2019, sukls361584/2018, sukls38148/2016, sukls19692/2015, sukls208930/2016, sukls208864/2016, sukls23678/2016, sukls404097/2018, sukls304600/2018, sukls63383/2018, sukls233874/2018.  

 

Duben 2020

Informace o závadách v jakosti, opatřeních z registračních důvodů a nežádoucích účincích léčiv, padělcích a nelegálních přípravcích.  

 

Upozornění na aktualizaci Seznamu léčivých přípravků Ministerstva zdravotnictví ČR - ROACTEMRA, COMBAIR, TRIMBOW

SÚKL upozorňuje distributory a zprostředkovatele na zařazení dalších léčivých přípravků na Seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů.  

 

Informace o pozbytí platnosti povolení k distribuci LEK-BIOR, s.r.o.

SÚKL informuje o pozbytí platnosti povolení k distribuci léčivých přípravků společnosti LEK-BIOR, s.r.o., IČ 260 09 757.  

 

Informace o pozbytí platnosti povolení k distribuci sales24, s.r.o.

SÚKL informuje o pozbytí platnosti povolení k distribuci léčivých přípravků společnosti sales24, s.r.o., IČ 283 19 958.  

 

Informace o zrušení povolení k distribuci společnosti Ardossia pharm s.r.o.

SÚKL informuje o zrušení povolení k distribuci společnosti Ardossia pharm s.r.o., IČ 067 50 401, která měla pozastavenou distribuční činnost.  

 

Zapojení SÚKL do pilotního projektu pro simultánní národní konzultace (SNSA)

Evropská síť pro inovace, jejímž členem je i Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), oznámila spuštění projektu pro simultánní národní poskytování konzultací. Do tohoto pilotního projektu je zapojen i SÚKL.  

 

Informační dopis - Plaquenil

Státní ústav pro kontrolu léčiv po dohodě se společností sanofi-aventis s.r.o. by Vám chtěl sdělit následující důležité informace o hydroxychlorochinu.  

 

Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 1.5.2020

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované v období 10 /2019  - 03/2020).  

 

Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.5.2020

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").