ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

90’ ČT24: Jak řešit přerušené dodávky některých léků

__t.jpg Čeští pacienti se potýkají s výpadky některých léků. Chybí zejména prášky pro diabetiky a alergiky. Hostem 90’ ČT24 byla Irena Storová.   

 

VITO LIFE Melatonin

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 11. 5. 2020

Žádost o poskytnutí textu rozhodnutí vydaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv pod spisovými značkami sukls147395/2014, sukls8957/2016, sukls30308/2015 a sukls210029/2013.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 24. 4. 2020

Žádost o poskytnutí kopií všech rozhodnutí, které vydal Ústav ve správních řízeních o správním deliktu dle ustanovení § 39q odst. 1 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů,  tedy ohledně porušení závazku předloženého podle § 15 odst. 6 písm. e) téhož zákona.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 13. 2. 2020

Žádost o poskytnutí všech rozhodnutí vydaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv, která se stala pravomocnými v roce 2019 a která se týkají regulace reklamy a cenové regulace ve smyslu §7 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu §17 odst.1 ve spojení s §14 zákona odst.1 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a ve spojení s § 2a odst.2 zákona České národní rady č. 265/1991 Sb. o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen.  

 

Upozornění na aktualizaci Seznamu léčivých přípravků Ministerstva zdravotnictví ČR – AVASTIN, CELLCEPT, HERCEPTIN, MABTHERA, MADOPAR, TARCEVA, VALCYTE, PREDUCTAL MR, TRULICITY, ACTILYSE

SÚKL upozorňuje distributory a zprostředkovatele na zařazení dalších léčivých přípravků na Seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů.  

 

Návrh Seznamu cen a úhrad ZP hrazených na poukaz k 1. 7. 2020

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39t odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "ZoVZP") zveřejňuje Seznam cen a úhrad zdravotnických prostředků (dále jen "Seznam ZP").   

 

Informace SÚKL - neregistrovaný léčivý přípravek Midazolam (Epistatus)

Důležitá informace SÚKL pro distributory a zdravotnické pracovníky týkající se závady v jakosti uvedené šarže neregistrovaného léčivého přípravku Midazolam (Epistatus) Multi Dose Bottles 10mg/mL Oromucosal Solution.  

 

Evropská agentura pro léčivé přípravky obdržela žádost o podmínečnou registraci remdesiviru

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) obdržela žádost o podmínečnou registraci remdesiviru. Formálně tak zahájila hodnocení dokumentace k tomuto přípravku. Posouzení přínosů a rizik remdesiviru bude provedeno ve zkrácené lhůtě. Stanovisko by mohlo být vydáno během několika týdnů v závislosti na kvalitě předložených údajů a na tom, zda nebudou pro hodnocení potřeba další informace.  

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Rivotril

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku  Rivotril, 2,5 mg/ml, por. gtt. sol.    

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Defitelio - aktualizace ze dne 5.6.2020

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku  Defitelio, 80 mg/ml inf. cnc. sol.10x2,5 ml .   

 

Květen 2020

Informace o závadách v jakosti, opatřeních z registračních důvodů a nežádoucích účincích léčiv, padělcích a nelegálních přípravcích.  

 

Upozornění na aktualizaci Seznamu léčivých přípravků Ministerstva zdravotnictví ČR – XARELTO

SÚKL upozorňuje distributory a zprostředkovatele na zařazení dalších léčivých přípravků na Seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů.  

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Praiva

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Praiva 400mg.