ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Upozornění na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – AMOKSIKLAV

SÚKL upozorňuje na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  

 

Upozornění na aktualizaci Seznamu léčivých přípravků Ministerstva zdravotnictví ČR – ANTABUS

SÚKL upozorňuje distributory a zprostředkovatele na zařazení dalších léčivých přípravků na Seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů.  

 

Sankce - rok 2024

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 21. 1. 2024 , ze dne 23. 1. 2024 a ze dne 24. 1. 2024

Ústav obdržel žádosti o informace týkající se notifikace zdravotnických prostředků.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 19. 1. 2024 a ze dne 21. 1. 2024

Ústav obdržel žádosti o informace týkající se zdravotnického prostředku Metacrill.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 30. 1. 2024

Ústav obdržel žádost o informace týkající se pronájmu budovy v ul. Benešovská.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 30. 1. 2024

Ústav obdržel žádost o informace týkající se rozhodnutí sp. zn. sukls32268/2023.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 27. 1. 2024 a ze dne 28. 1. 2024

Ústav obdržel žádosti o informace týkající se složení zdravotnického prostředku Metacrill.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 26. 1. 2024 a ze dne 6. 2. 2024

Ústav obdržel žádost o informace týkající se zdravotnického prostředku Metacrill.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 9. 11. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se rozhodnutí Ústavu.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 10. 11. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se rozhodnutí Ústavu.  

 

Návrh Seznamu cen a úhrad LP/PZLÚ k 20.2.2024

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.2.2024. Stejně tak Seznam zohledňuje rozhodnutí, proti kterým bylo podáno odvolání a která jsou předběžně vykonatelná, obdobně jako v případě nabytí právní moci.  

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Durateston

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Durateston.  

 

2024

 

Změna vyjádření síly u léčivého přípravku TARDYFERON tablety s řízeným uvolňováním

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky o úpravě vyjádření síly v Databázi léků u léčivého přípravku Tardyferon, 80 mg, tbl.mrl.