ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Xeomin

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Xeomin, 100SU inj. plv. sol. 1.  

 

Návrh Seznamu cen a úhrad LP/PZLÚ k 20.10.2020

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.10.2020. Stejně tak Seznam zohledňuje rozhodnutí, proti kterým bylo podáno odvolání a která jsou předběžně vykonatelná, obdobně jako v případě nabytí právní moci. U léčivých přípravků zohledňuje 10 % výši DPH, u potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) zohledňuje 10 % nebo 15 % výši DPH.  PZLÚ, které spadají pod kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zároveň odpovídají slovnímu popisu uvedenému v této příloze, jsou zařazeny do 10 % sazby DPH. PZLÚ, které nelze zařadit pod žádný kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jsou zařazeny do 15 % sazby DPH.   

 

Změna dávkování léčivých přípravků PERIOLIMEL N4E, OLIMEL N7E, OLIMEL N9E a OLIMEL N9 infuzní emulze

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky o změně dávkování léčivých přípravků PERIOLIMEL N4E, inf.eml., OLIMEL N7E, inf.eml., OLIMEL N9, inf.eml. a OLIMEL N9E, inf.eml.    

 

Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - LITALIR

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, za účelem ochrany veřejného zdraví.  

 

Seminář 17 - Odbor zdravotnických prostředků (Oddělení kontroly ZP a odborných posudků)

Téma:  Evropské Nařízení 2017/745 (MDR) z pohledu výrobce a zplnomocněného zástupce (opakování semináře č. 16 ze dne 5.11.2020)  

 

Seminář 16 - Odbor zdravotnických prostředků (Oddělení kontroly ZP a odborných posudků)

Téma: Evropské Nařízení 2017/745 (MDR) z pohledu výrobce a zplnomocněného zástupce  

 

Sdělení SÚKL ze dne 15.10.2020 (2)

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku  Trombex,  75mg tbl. flm. 30 až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Kontakt

 

Sdělení SÚKL ze dne 15.10.2020

SÚKL informuje o  stažení uvedené šarže léčivého přípravku Adrenalin Bradex, 1mg/ml inj. sol. 10x1ml až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 14.10.2020

SÚKL informuje o pozastavení distribuce, výdeje a léčebného používání uvedené šarže léčivého přípravku Optiray 350mg I/ml inj. sol. 10x100ml C.  

 

Upozornění na aktualizaci Seznamu léčivých přípravků Ministerstva zdravotnictví ČR - ALVESCO

SÚKL upozorňuje distributory a zprostředkovatele na zařazení dalšího léčivého přípravku na Seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů.  

 

Informační zpravodaj Nežádoucí účinky léčiv 3/2020

Nové číslo zpravodaje Nežádoucí účinky léčiv