ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Žádost o poskytnutí informací ze dne 23. 9. 2020

Žádost o poskytnutí informace, kolik řízení o přestupku, kterého by se klinika asistované reprodukce (resp. tkáňové nebo odběrové zařízení) dopustila tím, že by nezajistila, aby darování zárodečných buněk nebylo zdrojem finanční nebo jiné náhrady, viz § 25 odst. 5 písm. d) zákona č. 296/2008 Sb. o lidských tkáních a buňkách, zahájil Ústav od 10. 6. 2020.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 27.10.2020

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Optiray 350mg I/ml inj. sol. 10x100ml C až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Aspirin Protect

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Aspirin Protect, 100 mg tbl. ent. 28.  

 

Změna registrace léčivého přípravku Analgin injekční roztok

SÚKL informuje o zúžení indikace, úpravě dávkování a souvisejících změnách zvláštních upozornění a opatření pro použití u léčivého přípravku Analgin, inj.sol.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 24. 9. 2020

Žádost o poskytnutí informace týkající se testů na SARS-CoV-2 a vakcíny na Covid-19.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 18. 9. 2020

Žádost o poskytnutí informace týkající se návrhů systemizace  odeslaných Ministerstvu zdravotnictví ČR v roce 2020.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 17. 9. 2020

Žádost o poskytnutí seznamu všech osob, jež jsou ke dni podání žádosti držiteli platného rozšířeného povolení k distribuci léčivých přípravků.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 16. 9. 2020

Žádost o poskytnutí rozhodnutí Ústavu vedené pod sp. zn. sukls207627/2016.  

 

Informace SÚKL k zacházení s léčivými přípravky, které jsou součástí majetkové podstaty v insolvenčním řízení

SÚKL vydává informaci k zacházení s léčivými přípravky, které jsou součástí majetkové podstaty v insolvenčním řízení.  

 

Upozornění na aktualizaci Seznamu léčivých přípravků Ministerstva zdravotnictví ČR - HYPNOMIDATE

SÚKL upozorňuje distributory a zprostředkovatele na zařazení dalšího léčivého přípravku na Seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů.  

 

Upozornění na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - KALETRA

SÚKL upozorňuje na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, za účelem ochrany veřejného zdraví.  

 

Upozornění na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - BLEOMEDAC

SÚKL upozorňuje na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, za účelem ochrany veřejného zdraví.  

 

Upozornění na aktualizaci Seznamu léčivých přípravků Ministerstva zdravotnictví ČR - SABRIL

SÚKL upozorňuje distributory a zprostředkovatele na zařazení dalšího léčivého přípravku na Seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů.  

 

Seznam cen a úhrad ZP hrazených na poukaz k 1. 11. 2020

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39t odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "ZoVZP") zveřejňuje Seznam cen a úhrad zdravotnických prostředků (dále jen "Seznam ZP"). Seznam ZP je vydáván vždy k 20. dni kalendářního měsíce a je platný pro následující kalendářní měsíc.