ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Žádost o poskytnutí informací ze dne 5. 10. 2020

Žádost o poskytnutí informace týkající se sankce za nedodání konopí pro léčebné použití dle podmínek smlouvy.  

 

Seminář 15 – Sekce cenové a úhradové regulace – WEBINÁŘ - ODLOŽENO

Téma: Aktuální témata k cenám a úhradám LP/PZLÚ  

 

Sdělení SÚKL ze dne 29.10.2020

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku  Eligard,  7,5mg inj. pso. lqf. 1+1 až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Informační dopis - Esbriet

Státní ústav pro kontrolu léčiv a Evropská léková agentura ve spolupráci s držitelem rozhodnutí o registraci společností Roche by Vás rádi informovali o následujícím: nová doporučení k prevenci polékového poškození jater při léčbě přípravkem Esbriet (pirfenidon). Před zahájením a během léčby je nutno vyplnit kontrolní seznam, který je přílohou informačního dopisu.  

 

Informační dopis - Systémové a inhalační fluorochinolony: riziko regurgitací na srdečních chlopních/nedomykavosti srdečních chlopní

Držitelé rozhodnutí o registraci fluorochinolonových antibiotik po dohodě s Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA) a Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) si Vás dovolují informovat o riziku regurgitace/nedomykavosti srdečních chlopní spojeném s fluorochinolonovými antibiotiky pro systémové a inhalační podání.  

 

Věstník SÚKL 10/2020

Věstník SÚKL 10/2020 zveřejněn 29. 10. 2020  

 

Sama doma: Jak se nakládá s nevyužitými léky

__t.jpg Jak nakládat s léky, které už nepotřebujete? Jak se nevyužitá léčiva likvidují? A kolikrát ročně je dobré kontrolovat domácí lékárničku? Hostem pořadu ČT Sama doma byla Irena Storová.   

 

Opravná verze Seznamu ZP vydanému k 1. 11. 2020

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39t odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "ZoVZP") zveřejňuje Seznam cen a úhrad zdravotnických prostředků (dále jen "Seznam ZP"). Seznam ZP je vydáván vždy k 20. dni kalendářního měsíce a je platný pro následující kalendářní měsíc.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 1. 10. 2020

Žádost o poskytnutí informace týkající se onemocnění Covid-19.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 29. 9. 2020

Žádost o poskytnutí dokumentace ke všem testům na přítomnost SARS-CoV-2, které mohou na území ČR potvrzovat diagnózu COVID-19:  1) příbalové letáky k jednotlivým testovacím sadám;  2) dokumentaci, na základě které jim bylo vydáno povolení k užívání v ČR, především jde o protokol o validaci těchto testovacích sad.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 25. 9. 2020

Žádost o poskytnutí informace týkající se definice zdravotnického prostředku a ochranného prostředku.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 23. 9. 2020

Žádost o poskytnutí informace, kolik řízení o přestupku, kterého by se klinika asistované reprodukce (resp. tkáňové nebo odběrové zařízení) dopustila tím, že by nezajistila, aby darování zárodečných buněk nebylo zdrojem finanční nebo jiné náhrady, viz § 25 odst. 5 písm. d) zákona č. 296/2008 Sb. o lidských tkáních a buňkách, zahájil Ústav od 10. 6. 2020.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 27.10.2020

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Optiray 350mg I/ml inj. sol. 10x100ml C až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Aspirin Protect

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Aspirin Protect, 100 mg tbl. ent. 28.  

 

Změna registrace léčivého přípravku Analgin injekční roztok

SÚKL informuje o zúžení indikace, úpravě dávkování a souvisejících změnách zvláštních upozornění a opatření pro použití u léčivého přípravku Analgin, inj.sol.