ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Sdělení SÚKL ze dne 5.11.2020

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku  Solcoseryl 8,3mg/g oph. gel 5g až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

FI listopad 2020

Farmakoterapeutické informace 11/2020  

 

SÚKL se aktivně podílí na přípravě společné strategie HMA a EMA do r. 2025 přímou spoluodpovědností za prioritu AMR

SÚKL byl řediteli lékových agentur EU/EEA vyzván, aby se spolu s ředitelem německé veterinární agentury a zástupci EMA spolupodílel na tvorbě nové společné strategie lékových agentur do roku 2025, a to v přípravě priority AMR.  

 

Prezentace k semináři 16 - Odbor zdravotnických prostředků (Oddělení kontroly ZP a odborných posudků)

Téma:  Evropské Nařízení 2017/745 (MDR) z pohledu výrobce a zplnomocněného zástupce     

 

Sdělení SÚKL ze dne 3.11.2020

SÚKL informuje o uvolnění distribuce, výdeje a léčebného použití uvedené šarže léčivého přípravku Piperacillin/Tazobactam Olikla, 4 g/0,5 g inf. plv. sol. 10 .  

 

Elixír z hlemýždě

 

Seminář 12 - Sekce registrací – Odbor klinického hodnocení léčivých přípravků (OKH) (ZRUŠENO)

Téma: Klinická hodnocení léčivých přípravků -  Nové a aktualizované informace z oblasti klinických hodnocení léčivých přípravků.  

 

SÚKL se zapojil do celosvětové kampaně k nežádoucím účinkům léčiv

Každé hlášení se počítá. Tak zní výzva směrem ke zdravotnickým pracovníkům i k veřejnosti a zároveň letošní motto celosvětové kampaně, která si každoročně klade za cíl zvýšit povědomí o důležitosti hlášení podezření na nežádoucí účinky léčivých přípravků. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) se do ní zapojil i letos.  

 

Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.11.2020

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").    

 

Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 1.11.2020

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované v období 04/2020  - 09/2020).  

 

Informační dopis - PROTAMIN ME 1000 I.U./ml

Společnost Legacy Pharmaceuticals GmbH Švýcarsko (Legacy), výrobce přípravku PROTAMIN ME 1000 I.U./ml, obdržel oznámení švýcarského orgánu dozoru (Swissmedic) o nedodržení pravidel správné výrobní praxe (GMP) dne 30. září 2020. Pochybení se týkalo oblasti výroby sterilních produktů.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 12. 10. 2020

Žádost o poskytnutí informace týkající se sankce za nedodání konopí pro léčebné použití dle podmínek smlouvy.