ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

FI únor 2020

Farmakoterapeutické informace 2/2020  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 18. 1. 2020

Žádost o poskytnutí informace týkající se  uživatelského rozhraní aplikace eRecept pro pacienty.  

 

Leden 2020

Informace o závadách v jakosti, opatřeních z registračních důvodů a nežádoucích účincích léčiv, padělcích a nelegálních přípravcích.  

 

Zápis z pracovní schůzky se zástupci ČAFF, AIFP a SVOPL ze dne 7. 1. 2020

Pracovní schůzka k problematice nitrosaminových nečistot v léčivých přípravcích.  

 

Zápis z pracovní schůzky se zástupci ČAFF, AIFP, SVOPL a odborných společností ze dne 7. 1. 2020

Pracovní schůzka k problematice distribuce edukačních materiálů.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 6.2.2020

SÚKL informuje o stažení uvedených tlakových lahví léčivého přípravku Conoxia 100% medicinální plyn, stlačený, gas. crs. 2l/400l IV až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Aktualizace informací o přípravku u přípravků obsahujících léčivou látku tenofovir-disoproxil

Upozornění držitelů rozhodnutí o registraci na nezbytnost aktualizace informací o přípravku u léčivých přípravků obsahujících léčivou látku tenofovir-disoproxil v kombinacích v souladu se zprávou ze zasedání koordinační skupiny CMDh konaného ve dnech 12. - 14. listopadu 2019.  

 

Informační dopis - Xeljanz

Státní ústav pro kontrolu léčiv a Evropská léková agentura ve spolupráci s držitelem rozhodnutí o registraci společností Pfizer by Vás rádi informovali o následujícím: XELJANZ (tofacitinib) zvýšené riziko žilní tromboembolie a zvýšené riziko závažných a fatálních infekcí.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 4.2.2020 (2)

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku  Oxykodon Teva, 20 mg, tbl. pro. 60 II až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 4.2.2020

SÚKL informuje o uvolnění distribuce, výdeje a léčebného používání uvedené šarže léčivého přípravku Axetine, 750 mg inj./inf. plv. sol. 10.  

 

Upozornění na aktualizaci Seznamu léčivých přípravků Ministerstva zdravotnictví ČR - Envarsus

SÚKL upozorňuje distributory a zprostředkovatele na zařazení dalších léčivých přípravků na Seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů.  

 

Vzory plných mocí

Vzory a postupy týkající se plných mocí pro registrační činnosti, ceny a úhrady, farmakovigilanci, závady v jakosti, správnou výrobní a distribuční praxi. Plné moci předkládané SÚKL se řídí výlučně českým právním řádem a vykládají se dle českého práva.  

 

Informace o použití neregistrovaných léčivých přípravků v roce 2020

Informace o použití neregistrovaných léčivých přípravků v roce 2020  

 

Povolené souběžné dovozy