ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Fluzone® Quadrivalent Influenza Vaccine

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Fluzone® Quadrivalent Influenza Vaccine.  

 

Návrh Seznamu cen a úhrad ZP hrazených na poukaz k 1. 1. 2021

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39t odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "ZoVZP") zveřejňuje Seznam cen a úhrad zdravotnických prostředků (dále jen "Seznam ZP").   

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 20. 11. 2020

Žádost o poskytnutí informace týkající se kvality roušek a respirátorů z Číny.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 6. 11. 2020

Žádost o poskytnutí textu rozhodnutí vydaného Státním ústavem pro kontrolu léčiv ve správním řízení sp. zn.  sukls125534/2015.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 6. 11. 2020

Žádost o poskytnutí textu rozhodnutí vydaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv vedených pod sp. zn.  sukls236000/2020, sukls164871/2020 a  informace, zda účastníci řízení ve výše uvedených věcech podali proti  rozhodnutí opravný prostředek a zda a jak bylo o opravném prostředku  rozhodnuto.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 4. 11. 2020

Žádost o poskytnutí informace,  zda a s jakým výsledkem proběhlo šetření "rezervačního systému e-receptů", který provozuje na webových stránkách www.erecept.cz a www.pilulka.erecept.cz společnost Pilulka lékárny a.s. vedená u Městského soudu v Praze pod IČO:03615278. A současně je požádováno sdělení, jakou sankci a jaké náprávné opatření Ústav v rozhodnutí o výsledku řízení uložil.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 4. 9. 2020

Žádost o poskytnutí informace týkající se oprávnění užívat prostory k provozování lékárny.  

 

EMA a ředitelé národních agentur pro regulaci léčiv v EU/EEA HMA představují společnou strategii lékové regulace do roku 2025

Státní ústav pro kontrolu léčiv se podílel na přípravě společné strategie lékové regulace v Evropské unii. Společně s německou agenturou pro regulaci veterinárních léčiv BVL a s kolegy z EMA připravil kapitolu Antimikrobiální rezistence a další nově se objevující zdravotní rizika. Zúročila se tak mnohaletá aktivita Ústavu na národní i mezinárodní úrovni v řešení této závažné globální hrozby, jakou antimikrobiální rezistence (tedy zvyšující se odolnost zejména bakteriálních původců infekčních onemocnění vůči antibiotikům) bezesporu je. Kromě toho se SÚKL také výrazně angažuje i v oblasti dostupnosti léčiv v EU.  

 

Informace o výskytu padělků léčivých přípravků Harvoni a Biktarvy - aktualizace ze dne 9.12.2020

SÚKL upozorňuje na výskyt padělků léčivých přípravků Harvoni, 90mg/400mg tbl. flm. 28 a Biktarvy, 50mg/200mg/25mg tbl.flm. 30  

 

Upozornění na vyřazení léčivých přípravků ze Seznamu léčivých přípravků Ministerstva zdravotnictví ČR - GONAL-F, BEMFOLA, OVALEAP, OVITRELLE

SÚKL upozorňuje distributory a zprostředkovatele na vyřazení léčivých přípravků ze Seznamu léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů.  

 

Upozornění na vyřazení léčivých přípravků ze Seznamu léčivých přípravků Ministerstva zdravotnictví ČR - WELLBUTRIN SR, PICATO

SÚKL upozorňuje distributory a zprostředkovatele na vyřazení léčivých přípravků ze Seznamu léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů.  

 

Listopad 2020

Informace o závadách v jakosti, opatřeních z registračních důvodů a nežádoucích účincích léčiv, padělcích a nelegálních přípravcích.  

 

UST-16 verze 2