ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Informační dopis – Metamizol: Riziko léky indukovaného poškození jater

D ržitelé rozhodnutí o registraci přípravků s obsahem účinné látky metamizol by Vás ve spolupráci s Evropskou lékovou agenturou a Státním ústavem pro kontrolu léčiv rádi informovali o riziku léky indukovaného poškození jater po podání léčivých přípravků obsahujících metamizol.  

 

Úprava vyjádření síly léčivého přípravku MESOCAIN 1% injekční roztok

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky o úpravě vyjádření síly v názvu léčivého přípravku MESOCAIN 1%, 10 mg/ml, inj.sol.  

 

Změna způsobu výdeje léčivého přípravku Magnerot 500 mg tablety, velikosti balení 50, 100, 200 a 1000 tablet

SÚKL informuje o změně způsobu výdeje léčivého přípravku Magnerot, 500 mg, tbl.nob., velikosti balení 50, 100, 200 a 1000 tablet, SÚKL kódy 32888, 32889, 32890, 32891, 209944, 209945, 209946. Způsob výdeje velikosti balení 20 tablet zůstává nezměněn.  

 

Úprava vyjádření síly léčivého přípravku KALIUM CHLORATUM LÉČIVA 7,5% injekční roztok

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky o úpravě vyjádření síly v názvu léčivého přípravku KALIUM CHLORATUM LÉČIVA 7,5%, 75 mg/ml, inj.sol.  

 

Zápis z telekonferenční schůzky se zástupci ČAFF a SVOPL ze dne 26. 11. 2020

Záznam z jednání SÚKL - ČAFF - SVOPL ze dne 26. 11. 2020  

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Norditropin Somatropina 300UI

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Norditropin Somatropina 300UI.  

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Fluzone® Quadrivalent Influenza Vaccine

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Fluzone® Quadrivalent Influenza Vaccine.  

 

Návrh Seznamu cen a úhrad ZP hrazených na poukaz k 1. 1. 2021

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39t odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "ZoVZP") zveřejňuje Seznam cen a úhrad zdravotnických prostředků (dále jen "Seznam ZP").   

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 20. 11. 2020

Žádost o poskytnutí informace týkající se kvality roušek a respirátorů z Číny.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 6. 11. 2020

Žádost o poskytnutí textu rozhodnutí vydaného Státním ústavem pro kontrolu léčiv ve správním řízení sp. zn.  sukls125534/2015.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 6. 11. 2020

Žádost o poskytnutí textu rozhodnutí vydaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv vedených pod sp. zn.  sukls236000/2020, sukls164871/2020 a  informace, zda účastníci řízení ve výše uvedených věcech podali proti  rozhodnutí opravný prostředek a zda a jak bylo o opravném prostředku  rozhodnuto.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 4. 11. 2020

Žádost o poskytnutí informace,  zda a s jakým výsledkem proběhlo šetření "rezervačního systému e-receptů", který provozuje na webových stránkách www.erecept.cz a www.pilulka.erecept.cz společnost Pilulka lékárny a.s. vedená u Městského soudu v Praze pod IČO:03615278. A současně je požádováno sdělení, jakou sankci a jaké náprávné opatření Ústav v rozhodnutí o výsledku řízení uložil.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 4. 9. 2020

Žádost o poskytnutí informace týkající se oprávnění užívat prostory k provozování lékárny.  

 

EMA a ředitelé národních agentur pro regulaci léčiv v EU/EEA HMA představují společnou strategii lékové regulace do roku 2025

Státní ústav pro kontrolu léčiv se podílel na přípravě společné strategie lékové regulace v Evropské unii. Společně s německou agenturou pro regulaci veterinárních léčiv BVL a s kolegy z EMA připravil kapitolu Antimikrobiální rezistence a další nově se objevující zdravotní rizika. Zúročila se tak mnohaletá aktivita Ústavu na národní i mezinárodní úrovni v řešení této závažné globální hrozby, jakou antimikrobiální rezistence (tedy zvyšující se odolnost zejména bakteriálních původců infekčních onemocnění vůči antibiotikům) bezesporu je. Kromě toho se SÚKL také výrazně angažuje i v oblasti dostupnosti léčiv v EU.