ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Informační dopis - Amiodaron Hameln 50 mg/ml

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)  po dohodě se společností  Hameln pharma gmbh  by vás chtěli informovat o nasledujícím.  

 

Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.7.2021

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").    

 

Sdělení SÚKL ze dne 30.6.2021

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Benoxi, 4mg/ml oph.gtt.sol.1x10ml až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Hloubková revize systému úhrad 2021

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejňuje orientační přehled skupin zaměnitelných léčivých přípravků, u kterých zahájí hloubkovou revizi systému úhrad.  

 

Věstník SÚKL 6/2021

Věstník SÚKL 6/2021 zveřejněn 29. 6. 2021  

 

VAYU Intra Citron

 

VAYU Intra Lesní plody

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 22. 6. 2021

Žádost o poskytnutí informace ohledně účelu ztotožnění pacienta (resp. žadatele) dle rodného čísla v Registru obyvatel ze strany Ústavu  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 21. 6. 2021

Žádost o poskytnutí informace ohledně prezentace s názvem „VYBRANÁ TÉMATA LÉKOVÉ POLITIKY“ ze dne 12. 4. 2021, autor „Zdeněk Blahuta, ředitel SÚKL“, dat tam použitých a působení PharmDr. Zdeňka Blahuty na pozici ředitele Ústavu.  

 

Aktualizace informací o přípravku u přípravků obsahujících léčivou látku dinoproston

Upozornění držitelů rozhodnutí o registraci na nezbytnost aktualizace informací o přípravku u léčivých přípravků obsahujících léčivou látku dinoproston v souladu se zprávou ze zasedání koordinační skupiny CMDh konaného ve dnech 20. - 22. dubna 2021.  

 

Změna registrace léčivých přípravků CALCIUM PHOSPHORICUM DHU, CALCIUM SULFURICUM DHU a KALIUM CHLORATUM DHU

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky a pacienty o změně složení pomocných látek léčivých přípravků CALCIUM PHOSPHORICUM DHU, D5 – D30, tbl.nob., CALCIUM SULFURICUM DHU, D5 – D30, tbl.nob., a KALIUM CHLORATUM DHU, D5 – D30, tbl.nob. Jedná se o homeopatické léčivé přípravky registrované zjednodušenou procedurou.  

 

Úprava názvu léčivých přípravků DIAZEPAM DESITIN RECTAL TUBE 5 mg a 10 mg rektální roztok

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky a pacienty o úpravě názvu léčivých přípravků Diazepam Desitin rectal tube, 5 mg, rct.sol. a Diazepam Desitin rectal tube, 10 mg, rct.sol.  

 

Aktualizace informací o přípravku u přípravků obsahujících léčivou látku tramadol

Upozornění držitelů rozhodnutí o registraci na nezbytnost aktualizace informací o přípravku u léčivých přípravků obsahujících léčivou látku tramadol v kombinacích v souladu se zprávou ze zasedání koordinační skupiny CMDh konaného ve dnech 26. - 27. ledna 2021.  

 

Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - DEPO-PROVERA

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, za účelem ochrany veřejného zdraví.