ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Červen 2021

Informace o závadách v jakosti, opatřeních z registračních důvodů a nežádoucích účincích léčiv, padělcích a nelegálních přípravcích.  

 

Informační dopis - Xeljanz

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) a Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) ve spolupráci se společností Pfizer s.r.o. by Vás rádi informovali o aktualizovaných doporučeních z dokončené studie, týkajících se bezpečného používání přípravku Xeljanz (tofacitinib) u pacientů s rizikovými faktory pro malignity a kardiovaskulární příhody.  

 

Aktualizace informací o přípravku u přípravků obsahujících léčivou látku ethinylestradiol

Upozornění držitelů rozhodnutí o registraci na nezbytnost aktualizace informací o přípravku u léčivých přípravků obsahujících léčivou látku ethinylestradiol, v souladu se zprávou ze zasedání koordinační skupiny CMDh konaného ve dnech 23. - 24. února 2021.  

 

Úprava názvu a vyjádření síly léčivých přípravků řady GIONA EASYHALER

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky o úpravě názvu a vyjádření síly u léčivých přípravků GIONA EASYHALER 100, 100 mcg, inh plv, GIONA EASYHALER 200, 200 mcg, inh plv, a GIONA EASYHALER 400, 400 mcg, inh plv.  

 

Úprava názvu u léčivých přípravků Maltofer tablety a Maltofer Fol tablety

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky o úpravě názvů léčivých přípravků Maltofer tablety, 100MG, tbl mnd, a Maltofer Fol tablety, 100MG/0,35MG, tbl mnd.    

 

Změna registrace léčivého přípravku Mucosolvan 15 mg/2 ml roztok k perorálnímu podání a k inhalaci

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky a pacienty o změně doby použitelnosti léčivého přípravku MUCOSOLVAN, 15MG/2ML, por.sol/inh.sol.        

 

Změna registrace léčivého přípravku Oestrogel 0,6 mg/g gel

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky a pacienty o změně odměrného zařízení a aplikátoru u léčivého přípravku OESTROGEL 0,6MG/G, gel.        

 

Informační dopis - Amiodaron Hameln 50 mg/ml

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)  po dohodě se společností  Hameln pharma gmbh  by vás chtěli informovat o nasledujícím.  

 

Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.7.2021

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").    

 

Sdělení SÚKL ze dne 30.6.2021

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Benoxi, 4mg/ml oph.gtt.sol.1x10ml až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Hloubková revize systému úhrad 2021

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejňuje orientační přehled skupin zaměnitelných léčivých přípravků, u kterých zahájí hloubkovou revizi systému úhrad.  

 

Věstník SÚKL 6/2021

Věstník SÚKL 6/2021 zveřejněn 29. 6. 2021  

 

VAYU Intra Citron