ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

První vakcína v EU proti COVID-19 schválená i pro děti ve věku 12 až 15 let

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) doporučil umožnit rozšíření indikace vakcíny Comirnaty proti COVID-19 tak, aby zahrnovala použití u dětí ve věku 12 až 15 let. Vakcína byla dosud schválena pro použití u dospělých a dospívajících ve věku od 16 let.  

 

K použití inhalačních kortikosteroidů pro léčbu COVID-19 není dostatek údajů

Pracovní skupina pro COVID-19 Evropské agentury pro léčivé přípravky (COVID-ETF) vydala vyjádření pro zdravotnické pracovníky, že v současné době není dostatek důkazů o benefitu inhalačních kortikosteroidů pro léčbu COVID-19.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 6. 4. 2021

Žádost o poskytnutí rozhodnutí vedené pod sp. zn. sukls1884/2019, sukls8575/2018, sukls211257/2019, sukls308474/2019 a sukls303165/2020.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 6. 5. 2021

Žádost o poskytnutí informace týkající se dostupnosti léčivého přípravku Solcoseryl oční gel.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 30. 4. 2021

Žádost o poskytnutí informace o  celkových počtech hlášených podezření na nežádoucí účinky - jednotlivě pro každý typ užívané vakcíny proti covid-19,  počtech hlášených podezření na nežádoucí účinky - příznaky svědčící pro ovlivnění cévního systému - jednotlivě pro každý typ užívané vakcíny proti covid-19 a  celkovém počtu úmrtí, která byla nahlášena jako důsledek podezření na nežádoucí účinek - jednotlivě pro každý typ užívané vakcíny proti covid-19.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 21. 4. 2021

Žádost o poskytnutí seznamu veškerých správních či jiných řízení s uvedením č.j. vedených u Ústavu včetně kopií všech rozhodnutí v rámci těchto řízení vydaných, specifikace vydaných povolení výroby transfúzních přípravků a surovin pro další výrobu (včetně kopie příslušných listin), specifikace žádostí o povolení/změnu k výrobě transfúzních přípravků a surovin pro další výrobu (včetně kopie příslušných listin), identifikace osob, které ve vztahu k úřadu jednají jménem níže uvedených právnických osob a jakýchkoliv dalších informací týkajících se níže uvedených právnických osob, mohou-li tyto být poskytnuty, a to vše ve vztahu k následujícím právnickým osobám:  PL Medical s.r.o. a  Plazma Plus s.r.o.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 13. 4. 2021

Žádost o poskytnutí informace týkající se testování dětí na Covid-19.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 13. 4. 2021

Žádost o zpřístupnění informací o řízeních vedených úřadem o tom, zda je výrobek léčivý přípravek nebo jiný výrobek, konkrétně o stavu řízení, vydaná rozhodnutí a podání stran v řízeních proti výrobkům Detritin Vitamin D, Czech Virus Vitamín D3, MOVit Vitamín D3, Vitabalans OY D-Max, Vigantolvit D3, Nutricius Vitamín D3.    

 

Změna registrace léčivého přípravku ARDUAN 2 mg/ml prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky o rozšíření dávkovacího schématu pro dospělé pacienty pro léčivý přípravek Arduan, 2 mg/ml, inj.pso.lqf.   

 

Změna registrace léčivého přípravku NEOSYNEPHRIN-POS 100 mg/ml oční kapky, roztok

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky o zúžení cílové populace u léčivého přípravku Neosynephrin-POS, 100 mg/ml, oph.gtt.sol.  

 

Změna registrace léčivého přípravku Strepsils Plus Spray orální sprej, roztok

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky a pacienty o upřesnění množství léčivých látek v informacích o přípravku u léčivého přípravku Strepsils Plus Spray, orm.spr.sol.  

 

Změna vyjádření síly léčivého přípravku Xaloptic 0,005% (0,05 mg/ml) oční kapky, roztok

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky a pacienty o úpravě vyjádření síly u léčivého přípravku Xaloptic 0,005% (0,05 mg/ml), oph.gtt.sol.  

 

Změna registrace léčivého přípravku AMOKSIKLAV 457 MG/5 ML prášek pro perorální suspenzi

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky a pacienty o změně složení konečného přípravku, změně odměrného zařízení, změně podmínek uchovávání a zkrácení doby použitelnosti u léčivého přípravku AMOKSIKLAV 457 MG/5 ML, 400MG/5ML+57MG/5ML, por.plv.sus.  

 

Změna registrace léčivého přípravku LEVOPRONT 6 MG/ML sirup

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky a pacienty o změně doby použitelnosti léčivého přípravku LEVOPRONT,  6 mg/ml, sir.  

 

Změna registrace léčivého přípravku HYDROCORTISON VUAB 100 mg prášek pro injekční roztok

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky o změně podmínek uchovávání rekonstituovaného léčivého přípravku HYDROCORTISON VUAB, 100 mg, inj.plv.sol.