ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Žádost o poskytnutí informací ze dne 10. 10. 2021

  Žadatel požadoval informaci, co vše je třeba přiložit k žádosti na Státní ústav pro kontrolu léčiv o přezkoumání a dále o potvrzení nebo vyloučení možného autoimunitního onemocnění s trvalými vážnými následky po povinném očkování dítěte.  

 

Žádost o rolling-review pro bamlanivimab a etesevimab byla stažena

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) ukončila rolling-review (průběžné hodnocení)  bamlanivimabu a etesevimabu, dvou protilátek pro léčbu covid-19 vyvinutých společností Eli Lilly Netherlands BV poté, co společnost informovala agenturu EMA, že z procesu odstupuje.  

 

Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - GOPTEN

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, za účelem ochrany veřejného zdraví.  

 

Úprava názvu léčivého přípravku Alvesco Inhaler 160 mikrogramů/dávka roztok k inhalaci v tlakovém obalu

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky o úpravě názvu léčivého přípravku Alvesco Inhaler, 160 mikrogramů/dávka, inh.sol.pss.  

 

Změna registrace přípravku Mucosolvan 15 mg měkké pastilky

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky a pacienty o změně ve složení u léčivého přípravku MUCOSOLVAN, 15 mg, pas.mol.  

 

Pomozte zlepšit očkování pro všechny, stačí nahlásit podezření na nežádoucí účinek

Státní ústav pro kontrolu léčiv zahajuje týdenní kampaň na sociálních sítích, aby podpořil hlášení podezření na nežádoucí účinky po očkování. Šestý ročník kampaně #MedSafetyWeek, která se koná od 1. do 7. listopadu 2021, se věnuje vakcínám. Agentury pro léčivé přípravky celkem ze 64 zemí v této době vyzývají zdravotnické pracovníky, pracovníky národních imunizačních programů i pacienty, jejich pečovatele a rodiny, aby hlásili problémy, které se vyskytly po očkování vakcínami (včetně očkování proti covid-19).  

 

Hlavní body zasedání Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) 11. – 14. října 2021

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o výstupech z pravidelného měsíčního jednání Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA).  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 28. 9. 2021

žadatel žádal o poskytnutí následujících informací: „V jakém množství probíhaly dodávky léků a léčebných přípravků do zahraničí v letech 2011–2020? V jakých objemech (počítáno v milionech Kč) probíhaly dodávky léků a léčebných přípravků dalším distributorům v zahraničí v letech 2011–2020? V jakých objemech (počítáno na počet balení) probíhaly dodávky léků a léčebných přípravků dalším distributorům v zahraničí v letech 2011–2020? Které obchodní korporace byly největší reexportéři léků a léčebných přípravků v letech 2014 a 2015 Prosím o sdělení prvních 10ti. Kolikátá byla společnost Deltasys, s.r.o., IČ: 27661903, sídlem Loosova 355/12, Lesná, 638 00 Brno, v reexportu léčiv a léčebných přípravků v letech 2012–2015?”  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 23. 9. 2021

Žadatel požádal o poskytnutí informací  ohledně "SARS-CoV-2 Antigen test kit" od výrobce Genrui Biotech Inc., ve znění:  1. „Je tento test určen výrobcem k testování osob bez symptomů onemocnění? ANO - test je k tomuto výrobcem určen NE - test není k tomuto výrobcem určen 2. P okud ano, je tento test výrobcem validovaný k tomuto účelu? ANO - test je k tomuto účelu výrobcem validovaný na počtu … (doplňte údaj) osob bez symptomů onemocnění, u kterých byla jinou detekční metodou potvrzena přítomnost kompletního infekce schopného viru NE - test není k tomuto účelu výrobcem validovaný  3. Jaké PCR testy byly schválené k použití pro toto screeningové testování  žáků, pokud škola nevyužila antigenní test? Uveďte celé názvy a výrobce testu. 4. Jsou tyto PCR testy určené výrobcem k testování osob bez symptomů onemocnění? ANO - všechny použité testy jsou k tomuto výrobcem určené ANO, ale jen některé a jsou to tyto … (doplňte údaje) NE - testy nejsou k tomuto výrobcem určeny 5. Pokud ano, jsou takto použité testy výrobcem validované k tomuto účelu? ANO - všechny testy jsou k tomuto účelu výrobcem validované na osobách bez symptomů onemocnění, u kterých byla jinou detekční metodou potvrzena přítomnost kompletního infekce schopného viru ANO, ale jen některé a jsou to tyto … (doplňte údaje) NE - testy nejsou k tomuto účelu výrobcem validované”    

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 18. 10. 2021

Žadatel požadoval poskytnutí níže uvedených informací: 1. počtu úředníků ve služebním poměru podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, 2. počtu úředníků v pracovním poměru podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a 3. počtu zaměstnanců v jednotlivých platových třídách podle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 24. 8. 2021

Žádost ohledně poskytnutí seznamu a specifikace (výrobce, dovozce, konkrétní přípravek, datum zahájení řízení) veškerých aktuálně zahájených a prozatím nepravomocně ukončených správních řízení, jejichž předmětem jsou přípravky s obsahem melatoninu.  

 

Fresenius Kabi – upozornění

Na základě varování rozeslaného RAB systémem dne 25. 10. 2021 SÚKL informuje, že společnost Fresenius Kabi stahuje některé z šarží Smartconnect Plasmacell 6R2281 (pro aferetický odběr plazem) z důvodu přítomnosti červených krvinek ve vaku po zahájení odběru.  

 

FI listopad 2021

Farmakoterapeutické informace 11/2021  

 

Informační dopis - Forxiga

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)  ve spolupráci se společností AstraZeneca AB a Evropskou lékovou agenturou (EMA) by Vás rádi informovali o následujících skutečnostech.