ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Žádost o poskytnutí informací ze dne 2. 3. 2021

Žádost o poskytnutí informací týkající se zadavatele hodnocení funkční způsobilosti.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 26. 2. 2021

Žádost o poskytnutí všech rozhodnutí vydaných Ústavem, která se stala pravomocnými v roce 2020 a která se týkají regulace reklamy ve smyslu § 7 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 23. 2. 2021

Žádost o poskytnutí informací  o výši platů za rok 2020 u všech zaměstnanců na vedoucích pozicích.  

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Saizen

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Saizen 8 mg/ml  

 

Vakcína AstraZeneca: Výbor PRAC pokračuje v hodnocení nahlášených případů

Minulý týden uzavřel Farmakovigilanční výbor pro hodnocení rizik léčivých přípravků (PRAC) Evropské agentury pro léčivé přípravky předběžné hodnocení rizika vzniku krevních sraženin, včetně velmi vzácných případů krevních sraženin s neobvyklými aspekty, jako je snížení počtu krevních destiček, u osob po očkování vakcínou COVID-19 Vaccine AstraZeneca.  

 

Informační dopis - Tecentriq

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) a Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) ve spolupráci se společností Roche s.r.o. by Vás rádi informovali o riziku těžkých kožních nežádoucích účinků (SCAR) identifikovaném pro přípravek Tecentriq (atezolizumab) a s tím souvisejících doporučeních pro lékaře.    

 

Věstník SÚKL 3/2021

Věstník SÚKL 3/2021 zveřejněn 25. 3. 2021  

 

Informační dopis - Xeljanz

Státní ústav pro kontrolu léčiv a společnost Pfizer, s.r.o., po dohodě s Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA), by Vás rádi informovali o prvotních výsledcích klinické studie hodnoticí bezpečnost léčivého přípravku Xeljanz, které ukazují na zvýšené riziko závažných nežádoucích kardiovaskulárních příhod a malignit.  

 

Informační dopis - COVID-19 Vaccine AstraZeneca

Státní ústav pro kontrolu léčiv a držitel  rozhodnutí o registraci AstraZeneca AB v souladu s Evropskou agenturou pro léčivé přípravky Vás chtějí informovat o následujícím.  

 

Očkování proti COVID-19 u non covid klinických hodnocení

V návaznosti na četné dotazy související i s rozšířeným stanoviskem MHRA (The Medicines and Healthcare products Regulatory Agency), lékové agentury Velké Británie ke klinickým hodnocením v době pandemie, týkajícím se očkování zařazených subjektů hodnocení do nekovidových studií vydáváme stanovisko SÚKL.  

 

Prezentace k semináři 1 - Odbor zdravotnických prostředků - Oddělení kontroly ZP a odborných posudků

Téma:  Evropské Nařízení 2017/745 (MDR) z pohledu dovozce, distributora  a zplnomocněného zástupce  (opakování Semináře 7 ze dne 17.8.2020, Semináře 13 ze dne 17.9.2020 a Semináře 18 ze dne 3.12.2020)   

 

Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - DEXAMETHAZONE KRKA, FORTECORTIN

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, za účelem ochrany veřejného zdraví.  

 

Upozornění na aktualizaci Seznamu léčivých přípravků Ministerstva zdravotnictví ČR - COSYREL

SÚKL upozorňuje distributory a zprostředkovatele na zařazení dalších léčivých přípravků na Seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů.  

 

Upozornění na aktualizaci Seznamu léčivých přípravků Ministerstva zdravotnictví ČR - HALOPERIDOL

SÚKL upozorňuje distributory a zprostředkovatele na zařazení dalšího léčivého přípravku na Seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů.  

 

Upozornění na aktualizaci Seznamu léčivých přípravků Ministerstva zdravotnictví ČR - CUVITRU, HYQVIA, GAMMANORM, HIZENTRA, IGAMPLIA

SÚKL upozorňuje distributory a zprostředkovatele na zařazení dalších léčivých přípravků na Seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů.