ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Upozornění na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - vyřazení nahraditelných LP ze Seznamu a zrušení zákazu vývozu LP OCTAGAM, NALCROM, ALVESCO

SÚKL upozorňuje distributory a zprostředkovatele na vyřazení léčivých přípravků ze Seznamu léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů. A dále  na zrušení opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR, které bylo vydáno dne 11. 2. 2020, č. j. MZDR 2468/2020-4/OLZP, dne 8. 11. 2019, č. j. MZDR 44503/2019-4/OLZP a dne 26. 3. 2021, č. j. MZDR 8562/2021-4/OLZP za účelem zajištění dostupnosti léčivých přípravků významných pro poskytování zdravotních služeb.  

 

Iberogast – riziko polékového poškození jater a nová doporučení pro používání přípravku

Farmakovigilanční výbor pro hodnocení rizik léčiv (PRAC) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) doporučil nová opatření omezující používání léčivého přípravku Iberogast vztahující se k nahlášeným případům polékového poškození jater, včetně případů jaterního selhání.  

 

Upozornění na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - EMTRICITABINE

SÚKL upozorňuje na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, za účelem ochrany veřejného zdraví.  

 

Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - RECTODELT

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, za účelem ochrany veřejného zdraví.  

 

EMA doporučila k registraci dvě monoklonální protilátky pro léčbu covid-19

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) dnes vydal souhlasné stanovisko s registrací léčivých přípravků Ronapreve (kombinace léčivých látek kasirivimab/imdevimab) a Regkirona (léčivá látka regdanvimab) pro léčbu nemoci covid-19.  

 

Novinky v eReceptu: Nabídne evidenci očkování a elektronické poukazy na zdravotnické prostředky

Státní ústav pro kontrolu léčiv připravuje nové funkcionality eReceptu, které pomohou ještě lépe chránit zdraví pacientů. Jednou z těchto novinek bude elektronická evidence provedeného očkování, další pak elektronický poukaz na zdravotnické prostředky, který umožní i nákup předepsaných prostředků přes internet. Nově bude také elektronicky vydáván tzv. recept s modrým pruhem.  

 

Návrh Seznamu cen a úhrad ZP hrazených na poukaz k 1.12.2021

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39t odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "ZoVZP") zveřejňuje Seznam cen a úhrad zdravotnických prostředků (dále jen "Seznam ZP").   

 

ČT24: Elektronický recept upozorní lékaře na vakcinace pacienta, lidem připomene termín přeočkování

__T24.PNG ČT24, 10. 11. 2021 | O novinkách v systému eRecept, jako je eOčkování a eRecept, hovořila Irena Storová na tiskové konferenci na ministerstvu zdravotnictví.     

 

EMA začala s hodnocením použití vakcíny Spikevax u dětí ve věku od 6 do 11 let

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) začala s hodnocením žádosti o změnu registrace - rozšíření používání vakcíny proti covid-19 společnosti Moderna pro děti ve věku od 6 do 11 let.  

 

Informační dopis - Mitomycin medac

Státní ústav pro kontrolu léčiv ve spolupráci  se  společností medac GmbH by vás rád informoval o následujících skutečnostech.  

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccines

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccines .  

 

Změna registrace léčivého přípravku Roxilip 10 mg potahované tablety a Roxilip 20 mg potahované tablety

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky a pacienty o změně složení pomocných látek a změně vzhledu tablet léčivých přípravků Roxilip, 10 mg, tbl.flm. a Roxilip, 20 mg, tbl.flm.  

 

Úprava názvu a lékové formy léčivých přípravků řady Kytril

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky o úpravě názvu u léčivého přípravku KYTRIL, 2 mg, tbl.flm. a o úpravě názvu a lékové formy u léčivého přípravku KYTRIL INJ/INF, 1 mg/ml, inj.sol.  

 

Změna registrace léčivého přípravku BRONCHO-VAXOM PRO INFANTIBUS SÁČKY 3,5 mg granule v sáčku

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky a pacienty o změně složení pomocných látek léčivého přípravku BRONCHO-VAXOM PRO INFANTIBUS SÁČKY, 3,5 mg, gra.scc.  

 

Molnupiravir: EMA zahajuje přezkum podle článku 5(3) nařízení ES 726/2004

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) zahájila tento přezkum, aby podpořila možná vnitrostátní rozhodnutí o použití molnupiraviru ještě před jeho registrací.