ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Synapse Labs Pvt. Ltd: Přezkum (re-examination) potvrzuje pozastavení léků kvůli chybným studiím

Dne 21. března 2024 výbor EMA pro humánní léčivé přípravky (CHMP) potvrdil své doporučení pozastavit nebo neudělit registrace řady generických léčiv testovaných společností Synapse Labs Pvt. Ltd, smluvní výzkumná organizace (CRO) se sídlem v Pune v Indii. Tímto potvrzením je ukončeno opětovné přezkoumání požadované žadateli a držiteli rozhodnutí o registraci pro některé z dotčených léčivých přípravků.  

 

Seznam cen a úhrad ZP hrazených na poukaz k 1. 4. 2024

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39t odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "ZoVZP") zveřejňuje Seznam cen a úhrad zdravotnických prostředků (dále jen "Seznam ZP"). Seznam ZP je vydáván vždy k 24. dni kalendářního měsíce a je platný pro následující kalendářní měsíc.  

 

Seminář č. 18 – Sekce registrací/odbor klinického hodnocení léčivých přípravků

TÉMA: TTR (Transitional trials) a CTIS  

 

Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – TOUJEO

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  

 

Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – PELGRAZ

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  

 

Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – LANTUS SOLOSTAR

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  

 

Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – ANTABUS

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  

 

Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – FLUDARABINE TEVA

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  

 

Informační dopis - Paxlovid

Státní ústav pro kontrolu léčiv ve spolupráci se společností Pfizer a Evropskou agenturou pro léčivé přípravky by Vám rád sdělil následující informace.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 21.3.2024

SÚKL informuje o pozastavení distribuce, přípravy a výdeje uvedených šarží přípravku  Methylrosanilinii chloridi solutio 0,5% FAGRON.  

 

Seminář č. 16 – Sekce registrací

TÉMA: Seminář sekce registrací – aktuální témata  

 

Seminář č. 17 – Sekce registrací

TÉMA: Seminář sekce registrací – aktuální témata  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 6. 12. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se rozhodnutí Ústavu.  

 

Návrh Seznamu cen a úhrad LP/PZLÚ k 20.3.2024

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.3.2024. Stejně tak Seznam zohledňuje rozhodnutí, proti kterým bylo podáno odvolání a která jsou předběžně vykonatelná, obdobně jako v případě nabytí právní moci.  

 

Informační dopis Verorab, inj.psu.lqf. 1+1x0,5ml isp.

Upozornění držitele rozhodnutí o registraci týkající se závady v jakosti (nesoulad s registrační dokumentací) léčivého přípravku Verorab, inj.psu.lqf. 1+1x0,5ml isp.