ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Terlipresin k léčbě hepatorenálního syndromu – zahájeno celoevropské přehodnocení

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) zahájila přehodnocení léčivých přípravků s obsahem účinné látky terlipresin.  

 

Informace o aktualizaci postupů SP-CAU-027 a SP-CAU-028

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o aktualizaci metodických postupů SP-CAU-027 a SP-CAU-028.  

 

Návrh Seznamu cen a úhrad ZP hrazených na poukaz k 1.2.2022

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39t odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "ZoVZP") zveřejňuje Seznam cen a úhrad zdravotnických prostředků (dále jen "Seznam ZP").   

 

Aktualizace informací o přípravku u přípravků obsahujících léčivou látku estradiol

Upozornění držitelů rozhodnutí o registraci na nezbytnost aktualizace informací o přípravku u léčivých přípravků obsahujících léčivou látku estradiol v souladu se zprávou ze zasedání koordinační skupiny CMDh konaného ve dnech 12. - 14. října 2021.  

 

SP-CAU-028

 

SP-CAU-027

 

Slyšíme se: Co skutečně obsahují vakcíny, kdo nese zodpovědnost za následky a pravda o Sputniku

Slyšíme se?, podcast, 14. 1. 2022 | Autor: David Vaníček | S Irenou Storovou o očkování, schvalování vakcín i hoaxech si povídal v podcastu Slyšíme se? David Vaníček.   

 

TV Nova: Nové funkcionality eReceptu

TV_Nova_logo_150 Snídaně s Novou, TV NOVA, 14. 1. 2022 | Autor: editor | Nové funkcionality eReceptu popisovala ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová.   

 

Upozornění na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - DEPO-MEDROL

SÚKL upozorňuje na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, za účelem ochrany veřejného zdraví.  

 

Upozornění na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - RAPAMUNE

SÚKL upozorňuje na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, za účelem ochrany veřejného zdraví.  

 

Nové rozdělení léčivých látek do ATC skupin dle aktuálně platné verze ATC/DDD Indexu

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky o novém rozdělení léčivých látek do ATC skupin souvisejícím s vydáním aktualizované verze ATC/DDD Indexu platné od 1. 1. 2022.    

 

Rozhodnutí EK/Dohoda CMDh k výsledkům PSUSA - 2021

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje držitele rozhodnutí o registraci o vydání nového prováděcího rozhodnutí Evropské komise/nové dohody CMDh k výsledkům jednotného hodnocení PSUR (PSUSA), jež je třeba ve stanovených termínech implementovat.  

 

Melatonin

 

Melatonin Power Sleep

 

Sama doma: Elektronický očkovací průkaz

sama_doma_3.png Sama doma, ČT, 12. 1. 2022 | Autor: editor | Ve vysílání České televize a také v on-line chatu s diváky hovořila ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová o elektronické evidenci očkování, nové funkcionalitě systému eRecept.