ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Seminář č. 6 - Reklama na zdravotnické prostředky a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro

2 /2022 Reklama na zdravotnické prostředky a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro 3. 5. 2022  

 

Seminář č. 5 - Reklama na zdravotnické prostředky a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro

1 /22 Reklama na zdravotnické prostředky a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro 26. 4. 2022  

 

Kontrola lékáren s odbornými pracovišti v roce 2021

Hodnocení činnosti odboru lékárenství a distribuce - kontrola lékáren s odbornými pracovišti.  

 

Kontrola lékáren v roce 2021

Hodnocení činnosti odboru lékárenství a distribuce - kontrola lékáren.  

 

Informace o sjednocení praxe ve věci správních řízení o změně maximální ceny a/nebo výše a podmínek úhrady

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) informuje o sjednocení praxe ve věci správních řízení dle části VI. zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejném zdravotním pojištění“) o změně maximální ceny a/nebo výše a podmínek úhrady zahájených na základě žádosti.  

 

Dopisy pro zdravotnické pracovníky související s dostupností léčivých přípravků

V této sekci jsou zveřejňovány aktuální dopisy pro zdravotnické pracovníky navržené držiteli rozhodnutí o registraci na základě pokynu UST-43.  

 

Upozornění na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - zrušení zákazu vývozu GARDASIL

SÚKL upozorňuje distributory a zprostředkovatele na opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zdravotnictví České republiky, kterým se ruší zákaz vývozu léčivého přípravku.  

 

Upozornění na aktualizaci Seznamu léčivých přípravků Ministerstva zdravotnictví ČR - antituberkulotika, imunoglobuliny, LP k léčbě HIV a HCV

SÚKL upozorňuje distributory a zprostředkovatele na zařazení dalších léčivých přípravků na Seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů.  

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Opdivo

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Opdivo 10mg/ml inf. cnc. sol.   

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Meropenem

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Meropenem 1g.   

 

Návrh Seznamu cen a úhrad LP/PZLÚ k 20.3.2022

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.3.2022. Stejně tak Seznam zohledňuje rozhodnutí, proti kterým bylo podáno odvolání a která jsou předběžně vykonatelná, obdobně jako v případě nabytí právní moci. U léčivých přípravků zohledňuje 10 % výši DPH, u potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) zohledňuje 10 % nebo 15 % výši DPH.  PZLÚ, které spadají pod kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zároveň odpovídají slovnímu popisu uvedenému v této příloze, jsou zařazeny do 10 % sazby DPH. PZLÚ, které nelze zařadit pod žádný kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jsou zařazeny do 15 % sazby DPH.   

 

Sdělení SÚKL ze dne 17. 3. 2022 (2)

SÚKL informuje o stažení souběžně dováženého léčivého přípravku Vigantol,  0,5 mg/ml, por.gtt.sol. 1x10 ml  z úrovně zdravotnických zařízení.   

 

Sdělení SÚKL ze dne 17. 3. 2022

SÚKL informuje o stažení souběžně dováženého léčivého přípravku Vigantol, 0,5 mg/ml, por.gtt.sol. 1x10 ml z úrovně zdravotnických zařízení.   

 

REVITA

 

Návrh Seznamu cen a úhrad ZP hrazených na poukaz k 1.4.2022

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39t odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "ZoVZP") zveřejňuje k patnáctému dni kalendářního měsíce návrh Seznamu cen a úhrad zdravotnických prostředků (dále jen "návrh Seznamu ZP").