ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Seznam cen a úhrad ZP hrazených na poukaz k 1. 3. 2024

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39t odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "ZoVZP") zveřejňuje Seznam cen a úhrad zdravotnických prostředků (dále jen "Seznam ZP"). Seznam ZP je vydáván vždy k 24. dni kalendářního měsíce a je platný pro následující kalendářní měsíc.  

 

Upozornění na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – AMOKSIKLAV

SÚKL upozorňuje na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  

 

Upozornění na aktualizaci Seznamu léčivých přípravků Ministerstva zdravotnictví ČR – ANTABUS

SÚKL upozorňuje distributory a zprostředkovatele na zařazení dalších léčivých přípravků na Seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů.  

 

Sankce - rok 2024

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 21. 1. 2024 , ze dne 23. 1. 2024 a ze dne 24. 1. 2024

Ústav obdržel žádosti o informace týkající se notifikace zdravotnických prostředků.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 19. 1. 2024 a ze dne 21. 1. 2024

Ústav obdržel žádosti o informace týkající se zdravotnického prostředku Metacrill.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 30. 1. 2024

Ústav obdržel žádost o informace týkající se pronájmu budovy v ul. Benešovská.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 30. 1. 2024

Ústav obdržel žádost o informace týkající se rozhodnutí sp. zn. sukls32268/2023.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 27. 1. 2024 a ze dne 28. 1. 2024

Ústav obdržel žádosti o informace týkající se složení zdravotnického prostředku Metacrill.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 26. 1. 2024 a ze dne 6. 2. 2024

Ústav obdržel žádost o informace týkající se zdravotnického prostředku Metacrill.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 9. 11. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se rozhodnutí Ústavu.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 10. 11. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se rozhodnutí Ústavu.  

 

Návrh Seznamu cen a úhrad LP/PZLÚ k 20.2.2024

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.2.2024. Stejně tak Seznam zohledňuje rozhodnutí, proti kterým bylo podáno odvolání a která jsou předběžně vykonatelná, obdobně jako v případě nabytí právní moci.