ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Nový formulář pro hlášení výpadků léků

Upozornění držitelům rozhodnutí o registraci na změnu formuláře pro povinné hlášení zahájení, přerušení, obnovení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh od 1. 8. 2022.  

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje držitele rozhodnutí o registraci o přechodu na novou verzi elektronického formuláře povinného hlášení o zahájení, přerušení, obnovení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh podle § 33 odst. 2 zákona 378/2007 Sb., o léčivech, který je nově podepisovaný pomocí aplikace eRecept Signer. Nový elektronický formulář byl spuštěn 1. 8. 2022 a nahradil formulář původní. Dovolujeme si upozornit, že z výše uvedeného důvodu je nezbytné mít nainstalovanou a funkční komponentu eRecept Signer. Pro instalaci této komponenty jsou potřeba administrátorská práva, proto si případně zajistěte IT podporu. Jednotlivé položky formuláře zůstávají téměř beze změny.

Postup při odesílání hlášení s pomocí nové verze formuláře:

  1. Nejprve je nutné provést instalaci komponenty eRecept Signer (Návod k instalaci komponenty eRecept Signer naleznete zde),
  2. následně vyplnit formulář hlášení (zde),
  3. elektronicky podepsat (nainstalovanou aplikací eRecept Signer),
  4. a nakonec formulář odeslat.

V případě technických potíží kontaktujte Ing. Ivana Šmahela, ivan.smahel@sukl_cz, v případě potíží s podepisováním certifikátem PostSignum doporučujeme následující postup:

Postup odstranění problému s podepisováním certifikátem PostSignum (Česká pošta, s.p.)

Změna uložení klíče v operačním systému (podpora SHA-256 podepisování)

Některá úložiště operačního systému Windows nepodporují vytváření elektronického podpisu s použitím algoritmu SHA-256. V aplikaci iSignum je možné tuto podporu zapnout. Upozorňujeme, že změnou se manipuluje s klíči, a proto by měla být vytvořena záloha.

Postup opravy:

  • Stáhnout aplikaci iSignum – jednoduchý nástroj pro správu certifikátů http://www.postsignum.cz/isignum.html
  • Přepněte se na záložku Windows
  • Posuvníkem přejeďte doprava na sloupeček "Podpora SHA-256"
  • Jestliže je vypsáno Zapnout, tak na dané slovo a řádek klikněte a potvrďte změnu.
SHA_256.jpg

Pracovníci Oddělení koordinace odborných činností a Odboru informačních technologií

18. 7. 2022

Aktualizace 9. 8. 2022

Hlášení uvedení, přerušení, obnovení nebo ukončení uvádění na trh, 29.10.2009

Držitel rozhodnutí o registraci má zákonnou povinnost oznamovat uvedení, přerušení či ukončení a následné obnovení uvádění léčivého přípravku na trh v České republice.