ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Pokyny a formuláře

   

Léčiva - distribuce - pokyny

Pokyn Název Angl. verze Platnost od Nahrazuje Hlavní změny Doplňuje
DIS-16 Podmínky pro činnost zprostředkovatelů léčivých přípravků v ČR NE 03.03.2023 -    
DIS-15 verze 4 Sledování a kontrola teploty při skladování a přepravě léčiv NE 22.07.2019 DIS-15 verze 3 Provedení aktualizace a drobných doplnění a oprav textu.  
DIS-14
verze 3
Zásilky humanitární pomoci obsahující léčivé přípravky NE 01.03.2022 DIS-14 verze 2 Drobné úpravy a doplnění textu týkající se upřesnění podmínek pro získání léčivých přípravků darem od občanů, podnikajících fyzických osob a právnických osob nebo neziskových organizací a dále darování léčiv humanitárním organizacím.  
DIS-13 verze 8

Hlášení dodávek a zásob distribuovaných humánních léčivých přípravků

ANO  19.01.2024 DIS-13 verze 7.1

Změny v souvislosti s novelou zákona o léčivech a jeho prováděcího předpisu:
a) Zkrácení termínu pro podání hlášení (do 5. dne následujícího měsíce za předcházející měsíc)
b) Identifikace odběratelů v případě dodávek lékárnám, transfúzním stanicím a distributorům v ČR

 
DIS-10
verze 4

Oznámení zahájení distribuční činnosti na území ČR / Oznámení změny v údajích o distributorovi provádějícím distribuční činnost na území ČR / Oznámení ukončení distribuční činnosti na území ČR

ANO 02.10.2018 DIS-10 verze 3 Aktualizace z důvodu GDPR - doplnění textu "Státní ústav pro kontrolu léčiv zpracovává poskytnuté údaje za účelem vydání rozhodnutí o povolení k distribuci léčivých přípravků, a to na základě § 13 odst. 2 písm. a) bod 2 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech. Bližší informace o zpracování osobních údajů, zejména o právech dotčených osob, jako je právo na přístup a na námitku, najdete na webu www.sukl.cz v sekci Ochrana osobních údajů."    
DIS-8
verze 6
Žádost o povolení/změnu v povolení/zrušení povolení k distribuci léčivých přípravků NE 02.10.2018 DIS-8 verze 5 Aktualizace z důvodu GDPR - doplnění textu "Státní ústav pro kontrolu léčiv zpracovává poskytnuté údaje za účelem vydání rozhodnutí o povolení k distribuci léčivých přípravků, a to na základě § 13 odst. 2 písm. a) bod 2 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech. Bližší informace o zpracování osobních údajů, zejména o právech dotčených osob, jako je právo na přístup a na námitku, najdete na webu www.sukl.cz v sekci Ochrana osobních údajů."    

Léčiva - distribuce - formuláře

            Název Angl. verze Platnost od
Žádost o zřízení účtu Žádost o zřízení účtu a přidělení přihlašovacích údajů pro distributory ANO 22.02. 2011

Hlášení změn údajů

Hlášení změn údajů nepodléhajících Žádosti o změnu v povolení k distribuci léčivých přípravků

NE 01.11.2018
Žádost o souhlas s dovozem

Žádost o souhlas s dovozem léčivého přípravku ze třetí země

NE 01.11.2022