Informace pro držitele rozhodnutí o registraci

Řešení neperspektivních žádostí

Informace pro žadatele o registraci přípravků označených v seznamu probíhajících žádostí o registraci jako „neperspektivní“ z pohledu dokončení národní procedurou, kteří vezmou žádost zpět.  

 

Řešení neperspektivních žádostí

Informace pro žadatele o registraci přípravků označených v seznamu probíhajících žádostí o registraci jako "neperspektivní" pro dokončení národní procedurou po přidružení k EU.  

 

Řešení neperspektivních žádostí

Seznamy probíhajících žádostí o registraci s rozlišením jejich perspektivy po přidružení k EU.